Domů | Předchozí projekty | 2016 | 700. výročí Karla IV.

700. výročí Karla IV.

700. výročí Karla IV.

V roce 2016 si Česká republika připomíná 700. let od narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Není v našich dějinách osobnost tak důvěrně známá a tak přirozeně uznávaná jako „otec vlasti“. U příležitosti letošního výročí si Česká republika připomene Karla IV. jako vzdělance, politika, diplomata, stavitele, křesťana, mecenáše, hospodáře a vizionáře. Jeho výjimečný odkaz ale inspiroval – a stále inspiruje - i spisovatele, výtvarníky a hudební skladatele.

Společnost Dny české státnosti a Ostravská univerzita si vytkly za cíl u příležitosti státního svátku 28. září představit Karla IV. z perspektivy, z jaké ho vnímali a vnímají hudební skladatelé. Impulsem pro tento projekt se stala studie Viktora Velka Druhý života Karla IV. v hudbě shrnující soubor skladeb, které čeští skladatelé od roku 1840 až dodnes věnovali tématu Karla IV. Vedle sebe tak stojí opery, symfonické skladby, mužské sbory, kantáty, oratoria, melodramy, kramářské písně, ale i blues či filmová hudba.

Informace obsažené ve studii jsme se rozhodli zprostředkovat široké veřejnosti formou kombinace divadelního představení s hudebními a filmovými vstupy. Prostřednictvím nového dramaticko-hudebního útvaru chceme popularizovat zapomenutá díla české hudební historie a netradičním způsobem představit „karlovskou hudební tradici“ v aktuálním příběhu, který přibližuje obtíže tvůrčího procesu skladatele a tlak médií.

Úkolem dramaturgie je ale nejen poučit, ale především zaujmout a aktualizovat. Při respektování významu a vážnosti daného tématu, jsme zvolili formu a výrazové prostředky blízké dnešnímu divákovi s akcentem na mladou generaci. Hra je proto koncipována jako drama ze současnosti, ale s historickými reminiscencemi.

Hudební podoba druhého života Karla IV. má své kořeny na konci 1. poloviny 19. století. Zprvu to byly mužské sbory, kterými byla oslavována různá karlovská výročí. Postupně se spektrum forem rozšiřovala např. o operu, melodram, rapsodii, oratorium, smíšené sbory, symfonické formy. Výběr skladeb, které ve hře zazní v interpretaci studentů Fakulty umění, odpovídá především provozním možnostem souboru zpěváků a klavíristů. Těžiště je ve sborech oslavujících Karla IV. jako člověka odvážného, vzdělaného, věřícího, moudrého, zcestovalého, jako dobrého hospodáře a politika. Sem patří např. mužské sbory Památce Karla, otce vlasti Antonína Valenty-Mělnického a Ctihodný Karel IV., otec vlasti Josefa Foerstera. "Lehčí" část výběru reprezentují skladby líčící Karla IV. jako milovníka vína - z této perspektivy zaujal např. Otakara Jeremiáše, který dle slavné Nerudovy balady vytvořil melodram Romance o Karlu IV., Václav Jindřich Veit ve svém mužském sboru Jako Karel IV. Čechům život vínem osladil pak srovnává kvalitu Karlova vína s pěveckým uměním svého přítele slavného českého pěvce Karla Strakatého, jemuž Veit tento sbor věnoval k svátku. Skladby Aloise Jelena pak vyznívají hymnicky a oslavují Karlovu státnickou velikost.

Divadelní hra tak zčásti rehabilituje dosud opomíjenou tradici zhudebňování tématu Karel IV. Tato tradice je dosud živá, protože stále vznikají nové skladby věnované Karlu IV.

Novinky

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]

Můj stát – Putování za prezidenty

24. 11. 2019
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti připravila další díl z edice MŮJ STÁT, tentokrát o životě a politickém působení deseti čes...
[[více]

Zveme vás na divadelní hru "Koupila jsem husu, tak nevím..."

17. 12. 2018
V pátek 5. října se v divadle Viola uskutečnila premiéra divadelní hry "Koupila jsem husu, tak nevím...", na jejíž realizaci se podílela s...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group