Domů | Předchozí projekty | 2011

2011

V roce 2011 byly u příležitosti státního svátku Dne české státnosti představeny současné české bankovky. Ne však pouze jako platidla sloužící svému účelu, tj. jako prostředek směny, ale jako jeden ze symbolů českého státu. Postavy ztvárněné na bankovkách tvoří pomyslný průřez českými dějinami, od prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. po prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka. Každá z nich se významným způsobem zapsala do našeho povědomí jako symbol českého státu, a bankovky se tak stávají jedním z nejsrozumitelnějších a nejzřetelnějších vizuálních projevů národní identity.

Vrcholem oslav Dne české státnosti bylo slavnostní představení v prostorách Nové scény Národního divadla. V minimalistickém scénickém tvaru zazněly myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na bankovkách. Často se přitom dotýkaly palčivých historických problémů – formování naší národní identity, postavení české elity v kulturních a politických dějinách, odchody do exilu, totalita. Autoři – režisér Marián Amsler a dramatička Anna Saavedra – se přitom nevzdali ani reflexe úrovně současné české politické kultury.

Nedílnou součástí projektu Česká měna je tištěná publikace o postavách ztvárněných na současných bankovkách. Prostřednictvím volných esejů, jejichž autory jsou přední osobnosti a představitelé vědeckého a kulturního života (Mons. Dominik Duka OP, Jan Sokol, Martin Palouš, Josef Koutecký aj.), jsme sledovali, jaké hodnoty spojujeme s naší národní historií a co nám tak prozrazuje symbolika platidel současné emise. Publikace současně přináší informace o přípravě a vzniku celé série a řadí naše bankovky do kontextu předchozích československých a českých platidel.

Projekt „Česká měna“ vznikl v úzké spolupráci s tvůrcem podoby výtvarných návrhů českých bankovek, Oldřichem Kulhánkem. Díky němu obsahuje kniha nejen zajímavé texty, ale i zcela unikátní obrazovou složku.

Oficiální záštitu projektu poskytli ministři kultury, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, dále guvernér České národní banky, primátor hlavního města Prahy a arcibiskup pražský a primas český. Svoji podporu vyjádřili organizátorům projektu také předseda vlády Petr Nečas a bývalí předsedové vlád Jan Fischer a Mirek Topolánek. Ministr kultury ve svém projevu zahajujícím slavnostní představení na Nové scéně Národního divadla mimo jiné uvedl: „Občané České republiky dnes zažívají pocit sounáležitosti jen výjimečně, většinou ve vypjatých okamžicích sportovních vítězství či rozsáhlých tragédií. To však nestačí. Společně sdílené hodnoty, společné historické zkušenosti a tradice, společné představy o tom, jak by měla fungovat moderní demokratická společnost, by měly být naopak součástí naší každodennosti. Měly by odrážet způsob, jakým stát pečuje o své občany, jak k nim přistupují jeho instituce a jejich představitelé. Měly by odrážet i náš společný vztah k symbolům, které nejsou jen vnějšími znaky národní a státní existence, ale vyjadřují i její obsah.“ Díky vstřícnému přístupu České televize měli možnost inscenaci zhlédnout též diváci programu ČT2. Dalšími mediálními partnery projektu byly Český rozhlas a týdeník Euro. Propagační kampaň sestávala z informačních spotů v ČRo a ČT, z inzerátů v týdeníku Euro i ze samostatných redakčních materiálů. Poprvé byly v rámci outdoorové části kampaně využity i billboardy a bigboardy.

Součástí oslav 28. 9. 2011 byly doprovodné akce, na kterých se podílela řada spolupracujících institucí. Postavy z našich bankovek připomněly dny otevřených dveří v Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra v Praze, v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. Ve spolupráci s Českými drahami byl zpřístupněn Prezidentský salonek na Masarykově nádraží v Praze i salonní vůz prvního československého prezidenta.

V roce 2011 byl poprvé do přípravy oslav státního svátku 28. září zapojen ve větší míře mimo státních institucí i soukromý sektor. Mimořádnou podporu poskytl také Magistrát hl. m. Prahy, dále Ministerstvo kultury a Národní divadlo. V neposlední řadě je nutno zmínit nezištnou pomoc řady dobrovolníků, bez nichž by projekt nemohl být realizován.

Novinky

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]

Můj stát – Putování za prezidenty

24. 11. 2019
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti připravila další díl z edice MŮJ STÁT, tentokrát o životě a politickém působení deseti čes...
[[více]

Zveme vás na divadelní hru "Koupila jsem husu, tak nevím..."

17. 12. 2018
V pátek 5. října se v divadle Viola uskutečnila premiéra divadelní hry "Koupila jsem husu, tak nevím...", na jejíž realizaci se podílela s...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group