Domů | Předchozí projekty | 2013 | Publikace "Pozor vysíláme!"

Publikace "Pozor vysíláme!"

O historii české televize a rozhlasu byla napsána mnohá pojednání. V připravované publikaci bychom se však chtěli zaměřit na jeden podstatný aspekt – a to, že dějiny tvoří lidé. A stejně tak osudy rozhlasu a televize vždy odvisely od lidí, kteří v nich pracovali a kteří je řídili. Za dlouhá  desetiletí se v české televize a rozhlasu vystřídaly stovky reportérů, komentátorů, ale i umělců a tvůrců. Ne vždy jsou jejich jména veřejnosti známa a ne vždy jsou pak spojena s osudy těchto institucí.

Chtěli bychom proto na příbězích několika z nich ukázat obě instituce z pohledu těch, kdo je zakládali, kdo za ně bojovali a kdo jim věnovali značnou část svého života. Z pohledu lidí, kteří si byli vědomi jejich významu pro veřejnost a ctili zásady práva na svobodu projevu i za cenu ztráty zaměstnání nebo alespoň významné funkce. Nebudou mezi nimi chybět například Josef Laufer, Jaroslav Pecháček, Richard Seeman, Sláva Volný. Příběhy budou řazeny chronologicky a budou v nich zastoupeny různé profesní skupiny tak, aby byl zaručen pokud možno celistvý pohled na chod uvedených institucí. Formu příběhu považujeme za čtenářsky přitažlivou zvlášť dnes, kdy se především mladší generace u prostého popisu historických událostí nudí.

Úvodní studie bude pojednávat o roli rozhlasu a televize v dnešní svobodné společnosti s důrazem na jejich roli strážce demokracie a jejich zodpovědnost vůči současnému posluchači – divákovi.

Novinky

Výroční zpráva za rok 2016

20. 3. 2017
Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Dny České státnosti za rok 2014 si můžete přečíst zde.
[[více]

Skladatel zaujal odbornou veřejnost

18. 1. 2017
Přední český a evropský historik umění prof. Jan Royt v Literárních novinách vyzdvihl představení Skladatel , které rámci oslav 700. výroč...
[[více]

Videozáznam představení Skladatel

10. 10. 2016
Pokud jste se nedostali na Skladatele v Praze ani v Ostravě nezoufejte, máme pro Vás videozáznam představení. Přejeme příjemnou zábavu!
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Ostravská univerzita ČRo ČT SP spol. s r.o. Dopravní podnik hlavního města Prahy Národní muzeum Accon Group