Domů | Předchozí projekty | 2009 | Projev Jana Fischera

Projev předsedy vlády České republiky Jana Fischera ke Dni české státnosti

28. září 2009

Den české státnosti je vedle Dne vzniku samostatného československého státu nejvýznamnějším státním svátkem. Je připomínkou naší tisícileté tradice a zároveň naší přináležitosti k západní civilizaci. Je pevným bodem naší identity. Říká nám, že jsme Češi a zároveň, že jsme Evropané.
 
Zatímco 28. říjen je oslavou naší republikánské tradice, vyjádřením kontinuity republikánského zřízení, 28. září odkazuje ke starším a hlubším zdrojům naší státní existence. Symbolicky řečeno, bez Svatého Václava by nebylo října 1918. Neexistovalo by totiž silné národní povědomí, vědomí vlastní identity a touha, aby tyto hodnoty opět nabyly formální vyjádření v samostatném státě. Nebo přinejmenším by toto formální vyjádření nebylo tak přirozené.
 
Díky svatováclavské tradici není náš stát státem umělým. Není státem vzniklým z administrativního rozhodnutí či v důsledku nějakého dějinného otřesu. Nevznikl ad hoc, díky šťastné či nešťastné náhodě. Má své přirozené staleté hranice, a to nejen hranice geografické, ale zejména hranice kulturní, hranice, které definují každý starý evropský národ. Myslím tím samozřejmě národ ve smyslu politickém, národ lidí, kteří se identifikují s českou kotlinou, s její historií a se všemi etniky a kulturními vlivy, které ji formovaly.
 
Na ono slovo politický je třeba klást obzvláště silný důraz. Ne vždy tomu tak bylo. Často dostávala přednost etnická definice. Pravda, někdy z důvodů pochopitelných a omluvitelných, zejména když šlo o reakci na národnostně motivovaný útlak. Nicméně je třeba jasně říci, že nejšťastnější období našeho národního života jsou spojeny s národnostní a kulturní rozmanitostí a tolerancí. Ve smyslu onoho slavného liberálního motta: „Jednota v různosti.“ K němuž se hlásí mimo jiné jak americká, tak Evropská unie.
 
I proto je tak důležité připomínat si Svatého Václava. Právě on je symbolem naší pluralitní tradice. Tradice, která nestaví na národnostním sebevymezování, ale naopak na spolupráci, tradice, která nerozděluje, ale spojuje, tradice, která je v tom nejlepším slova smyslu tradicí západní. Tradice, která zároveň s pluralismem přináší věrnost společným základním hodnotám. Hodnotám, které stojí dokonce výše než národní společenství, protože zaručují úctu ke každému jedinci, jemuž přiznávají stejná a přirozená práva.
 
Svatý Václav je ideálním národním světcem. Na jedné straně jeho osobnost dokonale definuje naši národní a státní identitu. Dokonale, protože ji definuje i beze slov, definuje ji na základě shodných a všeobecně vnímaných instinktů. Na druhé straně nás Svatý Václav nijak nevyděluje z rodiny hrdých a svobodných evropských národů. Naopak, jeho odkaz stvrzuje, že jsme po tisíc let její součástí.
 
Jsme národem Svatého Václava, jsme jeho dědici. Svatováclavský chorál je právem naší druhou národní hymnou. Po staletí před vznikem republiky byl dokonce hymnou první. Byl svorníkem a vyjádřením idey české státnosti. Můžeme se k němu obracet i dnes. Jeho slova „Nedej zahynouti nám, ni budoucím“ nepodléhají erozi času. Odrážejí sepjetí minulosti, současnosti a budoucnosti. Stejně jako život Svatého Václava odráží sepjetí naší národní a evropské identity. Je dobré si toto vše připomínat alespoň jednou za rok, v tento den.
Děkuji vám za pozornost!

Novinky

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]

Můj stát – Putování za prezidenty

24. 11. 2019
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti připravila další díl z edice MŮJ STÁT, tentokrát o životě a politickém působení deseti čes...
[[více]

Zveme vás na divadelní hru "Koupila jsem husu, tak nevím..."

17. 12. 2018
V pátek 5. října se v divadle Viola uskutečnila premiéra divadelní hry "Koupila jsem husu, tak nevím...", na jejíž realizaci se podílela s...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group