Domů | Předchozí projekty | 2013

2013

Veřejnoprávní média mají díky své schopnosti proniknout do soukromí každého z nás nezastupitelnou úlohu ve formování postojů nejširších vrstev obyvatel. Nejsou totiž jen pouhým prostorem pro výměnu informací, ale naopak institucemi, které témata veřejné diskuse nastolují a aktivně ovlivňují.  Slovy italského spisovatele a filozofa Umberta Eca by veřejnoprávní média měla být impulsem pro "změnu zevnitř", měla by přeměňovat informace v sociální energii, která vzbuzuje chuť něco dělat a na něčem se podílet.

Nezbytným předpokladem naplnění uvedeného cíle je jejich naprostá nezávislost a svoboda projevu. Přes oficiální deklarace byla v českých moderních dějinách dlouhá období, kdy nebylo možné tento princip uplatnit. Za devadesát let své historie prožily Český rozhlas a televize více než polovinu let pod tlakem politické reprezentace a cenzury. Přesto se i v těchto letech k rozhlasu a televizi upínaly miliony posluchačů a diváků a apolitická domácí produkce byla na vysoké úrovni. V dobách vzedmutí národního odporu v letech 1968 a 1989 pak sehrála média nezastupitelnou úlohu, když se postavila proti vládnoucímu režimu. Nemluvě pak o zahraničním vysílání – ať za druhé světové války, tak především po čtyřicet let komunistického režimu. 

Po listopadu 1989 navázala Česká republika v oblasti televizního a rozhlasového vysílání na tradici demokratické Evropy a přihlásila se k deklaraci, podle níž „Veřejnoprávní vysílání, rozhlasové a televizní, podporuje hodnoty, na kterých stojí politické, právní a společenské struktury demokratických společností, a konkrétně respekt k lidským právům, kultuře a politické pluralitě.“ (Pražské rezolucez prosince 1994). Přes veškerá prohlášení a záruky je však třeba stále mít na paměti, že veřejnoprávní média slouží veřejnosti. V tomto směru mají výsadní postavení, ale též nesmírnou zodpovědnost, neboť stále platí, že co se řekne v rozhlase či televizi „je pravda“.

Novinky

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]

Můj stát – Putování za prezidenty

24. 11. 2019
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti připravila další díl z edice MŮJ STÁT, tentokrát o životě a politickém působení deseti čes...
[[více]

Zveme vás na divadelní hru "Koupila jsem husu, tak nevím..."

17. 12. 2018
V pátek 5. října se v divadle Viola uskutečnila premiéra divadelní hry "Koupila jsem husu, tak nevím...", na jejíž realizaci se podílela s...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group