Domů | Předchozí projekty | 2009

Prodaná nevěsta - Česká opera oper

Tématem oslav  Dne české státnosti v roce 2009 se stala opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.Oslavy Dne české státnosti 28. září 2009

Bedřich Smetana patři k českým národním velikánům. Slavnostni provedeni jeho nejznámějši
opery Prodaná nevěsta v Národním divadle a vydání unikátní série archivních hudebních
nahrávek téhož díla jako součást reprezentativní publikace bylo u příležitosti oslav Dne české státnosti zároveň vyjadřením úcty české hudební tradici.
Součástí projektu byla i expozice  v prostorech  ND, která nabídla návštěvníkům mimořádnou příležitost zhlédnout originální rukopisy,  cenné dokumenty a předměty vážící se ke Smetanově nejznámější opeře.Unikátní výstava představila v notových autografech genezi Prodané nevěsty od její tužkové skici, přes partituru definitivního znění, obsahujícího v sobě celkem čtyři verze opery z let 1866-70 až po rukopis klavírního výtahu, jehož první tištěné vydání z r. 1872 bylo zároveň prvním kompletním vydáním české opery vůbec.
 
Záštitu nad celým projektem převzal předseda vlády ČR Jan Fischer.
 
Na projektu spolupracovaly kromě Úřadu vlády České republiky též Národní divadlo, Národní muzeum a Český rozhlas.
 
„Prodaná nevěsta k nám stále promlouvá přes nános věků svojí lidovostí, srozumitelným a ve svém základu stále platným příběhem. Nejde o zvetšelý muzeální kus, který se vždy opráší u příležitosti nějakého výročí. Už po více než sto čtyřicet let je Prodaná nevěsta stále s námi, s českým národem, je svědkem a odrazem jeho života, dějinných zvratů, doby prosperity i doby úpadku, svobody i nesvobody, je posilou v čase ohrožení a zní upřímnou veselostí ve šťastných časech,“
Jan Fischer, předseda vlády České republiky
 
 
 

Novinky

Zveme vás na Svatováclavské slavnosti na Budeč

18. 9. 2017
Zveme Vás na tradiční oslavu Dne české státnosti a českého patrona sv. Václava na hradišti Budeč s řemeslnými dílnami, divadly, šermíři a ...
[[více]

Záštitu letošnímu projektu udělila i hejtmanka Středočeského kraje

24. 8. 2017
Našemu letošnímu projektu „Putování za českými patrony a světci“ udělila záštitu hejtmanka Štředočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jerm...
[[více]

I letos našemu projektu udělil záštitu kardinál Duka

3. 8. 2017
Jako každý rok, i letos přijal nad projektem naší obecně prospěšné společnosti záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP. Velice si ceníme je...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group