Domů | Předchozí projekty | 2014/2015 | Můj stát

Můj stát

STÁTNÍ SYMBOLY PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV STÁTNÍHO SVÁTKU 28. ZÁŘÍ 2014 A 28. ZÁŘÍ 2015

Pod záštitou paní Ivany Zemanové, manželky prezidenta republiky, a Jeho Eminence Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského, metropolity a primase českého.

Cílem letošního projektu bude seznámit žáky prvního stupně základních škol se státními symboly České republiky. Na konkrétních příkladech a historických situacích jim ukázat, jak jsou spojeny s hodnotami, jako jsou svoboda a demokracie. Přivést účastníky projektu k odpovědi na otázku, proč mohou být hrdí na naši zemi.

V minulých letech jsme hledali odpovědi na otázky, co je česká státnost, kdo ji reprezentuje a co ji symbolizuje. Používali jsme k tomu různá média a kladli důraz na moderní neotřelý přístup k věci. Vidíme však, že se situace spolu s úpadkem politické kultury v naší zemi a s poklesem důvěry občanů ve státní instituce zhoršuje. Problémem už není, že by se odpovědi na otázku Co je česká státnost? hledaly těžce. Stále více občanů naší země by nenapadlo si tuto otázku vůbec položit. Stát je vnímán jako cizí a mnohdy nepřátelská entita. Tradice a instituce pozbývají vážnosti, symboly jsou s nezájmem přehlíženy.

Chceme přispět ke změně. Česká republika nemůže dobře fungovat ani v základních věcech, pokud si občané stát nevezmou za svůj. Dodržovat zákony, platit daně či dbát na kvalitní práci úřadů je třeba nejen ze strachu z možného postihu, ale zejména proto, že jde o naši vlastní zemi, kterou známe a na niž můžeme být hrdí. Její charakter je dán společně sdílenými hodnotami, historickými zkušenostmi i osudy konkrétních lidí, kteří jí něco přinesli či obětovali.

Proto jsme se rozhodli, že se v novém projektu „vrátíme na začátek“ a zaměříme se na skupinu, jejíž postoj k hodnotám, na nichž je moderní český stát založen, bude určující pro charakter naší země v příštích desetiletích.

 

Novinky

Zveme vás na Svatováclavské slavnosti na Budeč

18. 9. 2017
Zveme Vás na tradiční oslavu Dne české státnosti a českého patrona sv. Václava na hradišti Budeč s řemeslnými dílnami, divadly, šermíři a ...
[[více]

Záštitu letošnímu projektu udělila i hejtmanka Středočeského kraje

24. 8. 2017
Našemu letošnímu projektu „Putování za českými patrony a světci“ udělila záštitu hejtmanka Štředočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jerm...
[[více]

I letos našemu projektu udělil záštitu kardinál Duka

3. 8. 2017
Jako každý rok, i letos přijal nad projektem naší obecně prospěšné společnosti záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP. Velice si ceníme je...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group