Domů | Předchozí projekty | 2011 | Publikace

Publikace

Česká Měna

Pantheon českých bankovek 1993 – 2011

Připravovaná publikace si klade za cíl představit u příležitosti státního svátku Dne české státnosti  28. září 2011 současné české bankovky z nového úhlu pohledu. Ne pouze jako platidla, sloužící svému účelu, tj. jako prostředek směny, ale jako jeden ze symbolů českého státu. Při vědomí významu peněz a jejich vlivu na společnost se záměrně nechceme pohybovat ve sféře ekonomických teorií nebo v oblasti numismatiky. Naším úkolem bude představit bankovky z hlediska jejich podoby (nikoli funkce), a to v kontextu vyobrazení, jichž jsou bankovky nositelkami. Budeme tedy hledat sdělení, jak (a zda) výběr motivů ztvárněných na papírových platidlech odráží hodnoty, jež vyznáváme.

V symbolické rovině odráží bankovky politickou realitu své doby a lze je tak do jisté míry chápat jako prostředek prezentace, někdy i prosazování mocenských zájmů státu. Události roku 1989 a následné rozdělení Československa byly proto podnětem pro novou emisi a výběr motivu se stal předmětem celonárodní diskuse. Před Českou národní bankou stál nelehký úkol rozhodnout, kterých osm postav bude reprezentovat svobodnou republiku, a kdo bude autorem výtvarného návrhu.

Základním tématem knihy bude pojednání o postavách ztvárněných na současných bankovkách. Tyto postavy tvoří pomyslný průřez českými dějinami, od prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. po prvního prezidenta republiky T.G. Masaryka. Každá z nich se významným způsobem zapsala do našeho povědomí jako symbol českého státu a bankovky se tak stávají jedním z nejsrozumitelnějších a nejzřetelnějších vizuálních projevů národní identity. Vedle pomníků, pamětních desek či názvů ulic jsou osobnosti na bankovkách vyjádřením politických hodnot a historických tradic a přispívají tak  k sebeidentifikaci společnosti jako celku.  Prostřednictvím volných esejů chceme sledovat, jaké hodnoty spojujeme s naší národní historií a co nám tak prozrazuje symbolika platidel současné emise.

Publikace současně přinese stručné  informace o  přípravě a vzniku  celé série  a zařadí naše bankovky  do kontextu  předchozích československých a českých platidel. Autoři budou vybíráni nejen s ohledem na  svou odbornost, ale i schopnost reflektovat současnou společnost a aktuálně reagovat na absenci státotvorných témat především mezi mladou generací.
Zaměření na tématiku českých bankovek je zároveň reakcí na poměrně rozšířený jev, spočívající ve  snížení nebo ztrátě  vnímavosti k běžně užívaným předmětům. 

Bankovky se tak v každodenní praxi redukují na pouhé předměty nebo splývají s abstraktním pojmem peníze, představujícím skutečné nebo pomyslné vyjádření kupní síly. Protože zároveň chceme poukázat na význam bankovek jako drobných dokonalých grafických děl, vzniká kniha „Česká měna“ v  úzké spolupráci s tvůrcem podoby výtvarných návrhů českých bankovek, Oldřichem Kulhánkem.

Reprezentativní charakter publikace podtrhne grafické ztvárnění a kvalitní knihařské zpracování. Publikace bude vydána jako součást projektu „Česká měna“ připravovaného k oslavám Dne české státnosti 28. září 2011.

Obsah připravované publikace

Novinky

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]

Můj stát – Putování za prezidenty

24. 11. 2019
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti připravila další díl z edice MŮJ STÁT, tentokrát o životě a politickém působení deseti čes...
[[více]

Zveme vás na divadelní hru "Koupila jsem husu, tak nevím..."

17. 12. 2018
V pátek 5. října se v divadle Viola uskutečnila premiéra divadelní hry "Koupila jsem husu, tak nevím...", na jejíž realizaci se podílela s...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group