Domů | Novinky | O.p.s. Dny české státnosti nominovala své kandidáty do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize.

O.p.s. Dny české státnosti nominovala své kandidáty do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize.

Do konce ledna měly dle zákona občanská sdružení právo navrhnout své kandidáty do Rady Českého rozhlasu a Rady České televize. Členy obou rad volí poslanci.

Obě instituce - Český rozhlas i Českou televizi, považujeme za nejdůležitější zdroj nestranného a nezávislého zpravodajství a publicistiky a za iniciátora veřejné diskuse. Veřejnoprávní média mají díky své schopnosti proniknout do soukromí každého z nás nezastupitelnou úlohu ve formování postojů nejširších vrstev obyvatel. Nejsou totiž jen pouhým prostorem pro výměnu informací, ale naopak institucemi, které témata veřejné diskuse nastolují a aktivně ovlivňují. Nezbytným předpokladem naplnění uvedeného cíle je jejich naprostá nezávislost a svoboda projevu.

Jelikož jsme s oběma institucemi v minulosti úzce spolupracovali při realizaci našich projektů a v roce minulém jsme dokonce v rámci projektu "Pozor, vysíláme!" věnovali 90. výročí České rozhlasu a 60. výročí prvního televizního vyslání, cítíme povinnost aktivně se podílet na zachování nezávislosti a kvality práce Českého rozhlasu a České televize. Využili jsme proto našeho práva a nominovali jsme své kandidáty - Lucii Wittlichovou do Rady České televize a Štěpána Kubištu do Rady Českého rozhlasu.

Věříme, že jejich dosavadní práce a zkušenosti mohou být přínosem pro fungovaní obou rad i veřejnoprávních médií. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak jste spokojeni s prací veřejnoprávních médií vy a pošlete nám Vaše názory a připomínky, případně podpoříte naše kandidáty - stačí napsat Vašemu poslanci. Děkujeme.

PhDr. Lucie Wittlichová
Ředitelka o.p.s. Dny české státnosti

Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V minulosti pracovala v Archivu Národního Muzea a  na Úřadu vlády ČR, kde působila jako ředitelka Informačního centra vlády. Od roku 2010 je starostkou obce Zákolany. Podílela se na organizaci celé řady kulturních a vzdělávacích projektů, ať už se jedná o vědecké konference, výstavy či oslavy Dne české státnosti.

Štěpán Kubišta
Člen správní rady o.p.s. Dny České státnosti

Vystudoval Akademii múzických umění v Praze, obor produkce a je táké držitele European Diploma for Cultural Managment. Do prosince 2013 byl ředitelem Nové scény Národního divadla,  před tím byl vedoucím odboru produkce i odboru vnějších vztahů Národního divadla. V současné době působí jako externí pedagog na AMU.

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group