Domů | Novinky | 2. června 1297 -Korunovace Václava II.

2. června 1297 -Korunovace Václava II.

Václav II. byl na českého krále korunován 2. června 1297, symbolicky v nejsvětější den letnic, na svátek seslání Ducha svatého. Obřad proběhl v kostele sv. Víta na Pražském Hradě a samotný korunovační akt vykonal mohučský arcibiskup Gerhard.

Společně s Václavem II. byla korunována i jeho manželka Jitka-Guta Habsburská. Česká královna zemřela jen několik dní po korunovaci, 18. června 1297. Velmi podrobnou zprávu o této korunovaci podává kronikář Otacher Štýrský, příslušník nižší šlechty z korutansko-štýrské oblasti, jež je autorem tzv. Veršované kroniky Otachera Štýrského.

Hlavně díky této kronice známe překvapivé podrobnosti. Například korunovační plášť Václava II. byl ušit z flanderského sametu a z indického hedvábí, přičemž vzácné látky byly pokryty přes sebe ležícími zlatými plíšky s mnoha druhy drahokamů. Král, takto oděn, vypadal jako ryba. Královský štít byl ozdoben znamením lva, který měl  rubíny místo drápů. Koruna Václava II. však byla naopak nenápadná, malá a nízká.

 Podobný výčet význačných osob, světských i duchovních, které byly na korunovaci přítomné, obsahuje nejen Otacherova Veršovaná kronika, ale také Zbraslavská kronika. Přítomni byli šlechtici ze Slezska i z Říše, a k nejvýznamnějším hostům patřil Albrecht Habsburský. Za pozornost stojí postřeh ze Zbraslavské kroniky, který se týká stavby jakéhosi paláce na dnešním Smíchově. Snad to mohlo být jakési provizorní pódium určené pro korunovační hostinu. V kronice Otachera Štýrského o něm není žádné zmínky. Korunovační ceremonie měla kromě hostiny pokračování i následující den, kdy král založil Zbraslavský klášter, v jehož skriptoriu byl text Zbraslavské kroniky později sepsán. Po slavnostní mši pak král pasoval 240 rytířů, což byl počet více než nezvyklý. 

Otacher Štýrský si naopak neodpustil líčení nádhery rytířských her a bohatých hostin. Stejně tak zmiňuje nákladné občerstvení na hostině, jmenuje pokrmy a nápoje jako chléb, víno, zvěřinu, různé jiné druhy masa a ryby. Oba dva kronikáři se shodují především v jistém závěru, že zde šlo o velkolepou dvorskou ceremonii, jež vzbudila podiv v celé Evropě, kdy se Českému království dostalo odpovídající pozornosti jako silnému státu střední Evropy, nikoliv jako donedávna osiřelé zemi, jejíž slavný panovník padl na Moravském poli. 

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group