Domů | Novinky | Kalendárium

Kalendárium

13. února 1992 – oficiální připojení Československa k internetu

5.2.2016

Dnes už si jen málokdo dokáže představit svět bez internetu. Komunikace s přáteli, vyhledání spojení k tetě do zapadlé vísky v Podkrkonoší, placení účtů a mnoho dalších činností dnes vykonáváme na internetu a jen málokdo si vzpomene, že tomu není z hlediska lidského života tak dávno, kdy člověku musel stačit telefon doma v obýváku, tištěný jízdní řád (kdo v něm ještě dnes dokáže najít spojení s více než jedním přestupem...?) a kvůli zaplacení nájmu člověk musel vystát na bance či na poště frontu se složenkou v ruce.

[[více]

4. únor 1920 – „Připojení Hlučínska“

4.2.2016

„Německo se vzdává ve prospěch státu československého všech práv a právních titulů na část území slezského takto vymezenou: počínaje od bodu položeného asi 2 km na jihovýchod od Ketře (Katscher), na hranicích mezi krajem hlubčickým a ratibořským; hranice mezi těmito dvěma kraji; poté stará hranice mezi Německem a Rakouskem-Uherskem až k bodu ležícímu na Odře přímo na jih od železnice Ratiboř-Bohumín; poté směrem severozápadním až k bodu ležícímu asi 2 km na jihovýchod od Ketře: čára, jež bude určena na místě samém a která míjí na západě Chřenovice (Kranowitz).“

[[více]

14. ledna 993 – založení břevnovského kláštera

14.1.2016

Klášter řádu benediktinů na Břevnově založil přemyslovský kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch v roce 993. Jednalo se o první mužský klášter v Čechách. Jeho založení bylo zdokumentováno papežskou listinou, byť někteří skeptici o její pravosti pochybují. V tomto dokumentu je klášteru přáno, aby „vzkvétal jako kvítek“, což se také po dlouhou dobu dělo.

[[více]

6. ledna 1584 – zavedení gregoriánského kalendáře pro Čechy

6.1.2016

Na otázku, jak dlouhý je rok, dokáže odpovědět snad každý: přece 365 dní, respektive 365 a čtvrt dne, proto se jednou za čtyři roky přidává 29. únor, aby se tento rozdíl vyrovnal. Tak úplně jednoduché to ale zase není. Rok je totiž ve skutečnosti o něco kratší než přesně 365 dní a šest hodin, proto se 29. únor vypouští v případě roku, který je dělitelný stem, ale nikoli čtyřmi sty (tzn. rok 2000 přestupný byl, ale rok 1900 ne a rok 2100 také nebude).

[[více]

6. ledna 1899 – Založení České strany agrární

6.1.2016

Poslední desetiletí 19. století bylo na domácí politické scéně ve znamení tříštění doposud jednolitého národního monolitu. Strana staročeská, resp. mladočeská se sice profilovaly jako zástupci celého politického národa, ale již nedokázaly zabránit stavovskému partikularismu, který si nová doba vynucovala. Jako základní politická platforma však přesto strany sloužily.

[[více]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum