Domů | Novinky | Kalendárium | 6. ledna 1899 – Založení České strany agrární

6. ledna 1899 – Založení České strany agrární

Poslední desetiletí 19. století bylo na domácí politické scéně ve znamení tříštění doposud jednolitého národního monolitu. Strana staročeská, resp. mladočeská se sice profilovaly jako zástupci celého politického národa, ale již nedokázaly zabránit stavovskému partikularismu, který si nová doba vynucovala. Jako základní politická platforma však přesto strany sloužily.

6. ledna 1899 – Založení České strany agrární

A byla to právě strana mladočeská, která ze svého těla nechala v roce 1896 vyrůst agrární odnož, nazývající se Sdružení českých zemědělců. To se na svém valném shromáždění o tři roky později rozhodlo opustit svoji mateřskou stranu a založit si partaj vlastní. V té době nesla jméno „Česká strana agrární“. Strana nadále narůstala a během následujících několika let do sebe inkorporovala obdobně zaměřená sdružení a politické strany. V souladu s tímto vývojem se také měnil i její oficiální název. To, co zůstávalo, byl cílový volič, kterého strana chtěla oslovovat a také, s ohledem na volební zisky, oslovovala. Strana stála na principu jednotného zájmu a organizování všeho zemědělského obyvatelstva. Byla tedy jakousi zástupkyní středostavovského venkovského voliče. A její vzrůstající síla byla odrazem početnosti této sociální skupiny v české společnosti na přelomu století. Volební hesla užitá v úvodu tohoto příspěvku svým způsobem odhalují jistou programovou vyprázdněnost a neukotvenost v počátcích existence strany. Konkrétní program nebyl ve své podstatě důležitý, mnohem důležitější bylo, že straničtí předáci věděli, koho zastupují, jakého voliče. A ten se zase mohl spolehnout na své politické představitele, že budou dostatečně vehementně prosazovat jím chápaný politický světonázor: konzervativní, rurální, pravicový.

               Se založením Československé republiky se výrazně změnila role v rámci vládní zodpovědnosti. Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, jak se od roku 1922 strana nazývala, se aktivně podílela na řízení státu. Od zmíněného roku až do konce první republiky dokonce obsazovala nepřetržitě funkce politických předsedů vlád. Již to samo o sobě je důkazem jejího nepopiratelného vlivu a politické síly. Jména jako Antonín Švehla, František Udržal, Jan Malypetr či Milan Hodža patřila k těm nejčelnějším na politickém prvorepublikovém nebi. Rozštěpením sociálnědemokratické strany na počátku dvacátých let ubyl agrárníkům, jak byla nadále, přes odlišně znějící oficiální název, strana nazývána, soupeř o prvenství ve volbách. V roce 1935 sice získali více hlasů henleinovci, ale díky šikovné volební geometrii se agrárníkům podařilo si prvenství udržet.

               Bohužel se již nad stranou začala, stejně tak jako nad celou Československou republikou, stahovat mračna. Delikátní a diskuse budící působení strany v roce 1938 znamenalo černou kaňku, která společně s poválečným přeskupením ideologicky politických sil znamenala neodvratný a v roce 1945 definitivní konec této nejmasovější pravicové strany na našem území. Jejím zákazem se právě na venkově otevřel pro KSČ prostor k masivnímu útoku na nyní bezradného a opuštěného voliče. Jeho pozdější vystřízlivění a lítost však patří již do jiného příběhu naší české státnosti.

Vojtěch Kessler

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum