Domů | Předchozí projekty | 2009

Prodaná nevěsta - Česká opera oper

Tématem oslav  Dne české státnosti v roce 2009 se stala opera Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.Oslavy Dne české státnosti 28. září 2009

Bedřich Smetana patři k českým národním velikánům. Slavnostni provedeni jeho nejznámějši
opery Prodaná nevěsta v Národním divadle a vydání unikátní série archivních hudebních
nahrávek téhož díla jako součást reprezentativní publikace bylo u příležitosti oslav Dne české státnosti zároveň vyjadřením úcty české hudební tradici.
Součástí projektu byla i expozice  v prostorech  ND, která nabídla návštěvníkům mimořádnou příležitost zhlédnout originální rukopisy,  cenné dokumenty a předměty vážící se ke Smetanově nejznámější opeře.Unikátní výstava představila v notových autografech genezi Prodané nevěsty od její tužkové skici, přes partituru definitivního znění, obsahujícího v sobě celkem čtyři verze opery z let 1866-70 až po rukopis klavírního výtahu, jehož první tištěné vydání z r. 1872 bylo zároveň prvním kompletním vydáním české opery vůbec.
 
Záštitu nad celým projektem převzal předseda vlády ČR Jan Fischer.
 
Na projektu spolupracovaly kromě Úřadu vlády České republiky též Národní divadlo, Národní muzeum a Český rozhlas.
 
„Prodaná nevěsta k nám stále promlouvá přes nános věků svojí lidovostí, srozumitelným a ve svém základu stále platným příběhem. Nejde o zvetšelý muzeální kus, který se vždy opráší u příležitosti nějakého výročí. Už po více než sto čtyřicet let je Prodaná nevěsta stále s námi, s českým národem, je svědkem a odrazem jeho života, dějinných zvratů, doby prosperity i doby úpadku, svobody i nesvobody, je posilou v čase ohrožení a zní upřímnou veselostí ve šťastných časech,“
Jan Fischer, předseda vlády České republiky
 
 
 

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum