Domů | Předchozí projekty | 2016 | Divadelní představení

Divadelní představení

 

SKLADATEL

aneb

TRÝZEŇ ZA KARLA IV.

Divadelní hra bude slavnostně uvedena

28. září 2016

Praha, spolkový dům Hlahol (Masarykovo náb. 16)

a

5. října 2016

Ostrava - Vítkovice, Kino Mír (Halasova 19)

Realizace

Autorem původního námětu hry je Viktor Velek, jehož dílo přejal kolektiv lidí sdružující se kolem ostravských divadel. Scénář napsal Jan Dvořák, kterému byli nápomocni lidé jak z divadla Komorní scéna Aréna (současný držitel Ceny kritiky za nejlepší divadlo v České republice), Divadla Petra Bezruče (dlouhodobě nejúspěšnější ostravská scéna), tak především ze stále teprve vznikajícího divadla Stará Aréna. Režii si vzal na starost Milan Cimerák z Divadla Petra Bezruče. Hlavní postavu hry ztvární ostravský herec Šimon Krupa. O hudební doprovod i výtvarnou stránku hry se postarají studenti Fakulty umění Univerzity v Ostravě, studenti výtvarné části téže fakulty přispějí k realizaci scénografie.

Osa děje

Hlavní postavou je Karel Vierte – bývalý úspěšný skladatel. Zažil několik výstupů na vrchol, ale také tvrdých pádů. Momentálně je v tvůrčí krizi, na každém kroku je stíhán médii, pro která je velmi lákavý jeho osobní život. Divák se s ním setkává ve chvíli, kdy dostává zakázku, aby složil jubilejní skladbu o Karlu IV. k 700. výročí narození. Pro skladatele je to příležitost a poslední šance, jak se dostat zpět na vrchol.

Během tvůrčího procesu je neustále pronásledován médii, anonymními telefonáty, chybí mu hudební invence, kolegové mu zakázku závidí a veřejnost si klade otázku „Proč zrovna on?“ Vše nasvědčuje tomu, že je jeho skladatelská snaha předem odsouzena k neúspěchu. Důležitým prvkem hry bude promítací plátno, na kterém se budou pouštět předtočené reportáže rámující tvůrčí snažení a mediální snahu ho zničit. Skladatel se od mediálního okolí nedokáže odpoutat – je už totiž pevnou součástí systému a jeho mediální obraz, byť negativní, je pro něj drogou.

Díky soustavnému tlaku médií se skladatel stává nepřítelem společnosti číslo jedna. A tak stále více chátrá a propadá depresi. Určitým vysvobozením a pomyslným „stéblem trávy“ je pro něj v dané situaci transformace do osoby Karla IV., tématu jeho skladby. Karel IV. ho podporuje v jeho snažení a je jediným, kdo v něm stále vidí skvělého skladatele a kdo mu věří. V dialozích skladatele a otce vlasti dochází k vtipným glosám současnosti i dob minulých, pochopitelně nechybí filozofické úvahy o obsahu české státnosti, v níž se skladatel pokusí najít oporu pro ústřední myšlenku své skladby. Najde ji?

Hrou, která je tragikomickou sondou do života soudobého skladatele, prostupují živé i předtočené ukázky ze skladeb, které během dvou uplynulých staletí vznikly na téma Karel IV.

Partneři projektu:

Ostravská univerzita v Ostravě – Fakulta umění
Divadlo Mír
Český rozhlas

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum