Domů | Předchozí projekty | 2013

2013

Veřejnoprávní média mají díky své schopnosti proniknout do soukromí každého z nás nezastupitelnou úlohu ve formování postojů nejširších vrstev obyvatel. Nejsou totiž jen pouhým prostorem pro výměnu informací, ale naopak institucemi, které témata veřejné diskuse nastolují a aktivně ovlivňují.  Slovy italského spisovatele a filozofa Umberta Eca by veřejnoprávní média měla být impulsem pro "změnu zevnitř", měla by přeměňovat informace v sociální energii, která vzbuzuje chuť něco dělat a na něčem se podílet.

Nezbytným předpokladem naplnění uvedeného cíle je jejich naprostá nezávislost a svoboda projevu. Přes oficiální deklarace byla v českých moderních dějinách dlouhá období, kdy nebylo možné tento princip uplatnit. Za devadesát let své historie prožily Český rozhlas a televize více než polovinu let pod tlakem politické reprezentace a cenzury. Přesto se i v těchto letech k rozhlasu a televizi upínaly miliony posluchačů a diváků a apolitická domácí produkce byla na vysoké úrovni. V dobách vzedmutí národního odporu v letech 1968 a 1989 pak sehrála média nezastupitelnou úlohu, když se postavila proti vládnoucímu režimu. Nemluvě pak o zahraničním vysílání – ať za druhé světové války, tak především po čtyřicet let komunistického režimu. 

Po listopadu 1989 navázala Česká republika v oblasti televizního a rozhlasového vysílání na tradici demokratické Evropy a přihlásila se k deklaraci, podle níž „Veřejnoprávní vysílání, rozhlasové a televizní, podporuje hodnoty, na kterých stojí politické, právní a společenské struktury demokratických společností, a konkrétně respekt k lidským právům, kultuře a politické pluralitě.“ (Pražské rezolucez prosince 1994). Přes veškerá prohlášení a záruky je však třeba stále mít na paměti, že veřejnoprávní média slouží veřejnosti. V tomto směru mají výsadní postavení, ale též nesmírnou zodpovědnost, neboť stále platí, že co se řekne v rozhlase či televizi „je pravda“.

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum