Domů | Předchozí projekty | 2017

2017

Putování s českým lvem za národními patrony a světci

 BUDEČ

 28. ZÁŘÍ 2017

 Nad projektem převzal záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP

 V letech 2014 - 2016 realizovala společnost Dny české státnosti projekt zaměřený na žáky základních škol, tedy na skupinu, jejíž postoj k hodnotám, na nichž je moderní český stát založen, bude určující pro charakter naší země v příštích desetiletích.
Ve spolupráci s řadou institucí (Úřad vlády ČR, Pražské arcibiskupství, Národní památkový ústav, Český rozhlas), soukromých společností (Česká pošta, Vydavatelství Albi, Universum, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Accon, Fineart ad.) a za podpory grantů jsme pod jednotným názvem „MŮJ STÁT – Putování za sedmi státními symboly“ připravili:


-          Stálou expozici v Hrzánském paláci na Pražském hradě
-          Exteriérovou výstavu na Kampě
-          Dvouletou výstavu na hradu Křivoklát
-          Tištěnou publikaci MŮJ STÁT – Putování s českým lvem za sedmi státními symboly
-          Interaktivní puzzle
-          Webové stránky (www.mujstat.cz)

Projekt se setkal s velkým zájmem nejen samotných dětí, kterým je určen, ale též učitelů a rodičů. Rozhodli jsme se proto pokračovat v našem úsilí a v roce 2017 představit téma českých světců a patronů.

POPIS PROJEKTU

Znalost vlastní historie patří nepochybně k základním předpokladům sebevědomé občanské společnosti. Zvlášť v současném nepřehledném a komplikovaném světě je pro mladou generaci velice obtížné nalézat smysl existence vlastní země, potažmo i smysl vlastního bytí. Zpochybňování hodnot a vzorů jim komplikuje orientaci a často se tak stávají obětmi ideologií a nacionálních agitací.

Prostřednictvím projektu chceme, aby se děti, ale i jejich rodiče a návštěvníci slavnostní na Budči seznámili jednoduchou a především zábavnou formou nejen s patrony a světci naší země, ale také s hodnotami, které reprezentují. Historické postavy, které vedli příkladný život, obětovali se pro druhé a prokázali pevnost charakteru, nám mají být vzorem a přivést nás k zamyšlení se nad odpovědností každého z nás za své činy, za své okolí a za svůj stát.

Nejvýznamnějším světcem a patronem Čech je svatý Václav, jehož svátek se dne 28. září slaví jako Den české státnosti. Proč tomu tak je a jaké vykonal skutky, bude hlavním tématem knihy, která vychází pod názvem

Putování s českým lvem za národními patrony a světci

Spolu s ním budeme putovat po stopách svaté Ludmily, svatého Prokopa a Vojtěcha a svaté Anežky České.

Vstupní komiks

Úvodem do celého tématu je fiktivní příběh, který tvoří most mezi současností a minulostí. V něm se dvě dětské postavy (Tomáš a Eliška) setkávají s českým lvem, který se jim stává průvodcem a během putování jim představuje jednotlivé historické postavy. Děti navštíví místa spjatá s hlavními hrdiny a seznámí se tak zároveň s významnými architektonickými památkami a památnými místy naší země (Budeč, Velehrad, Sázavský klášter, Anežský klášter atd.)         

 5 kapitol / světců

Každému světci bude věnována jedna kapitola, v jejímž úvodu budou představeny základní informace o životě a působení konkrétní historické osobnosti. Děti tak budou obeznámeny s dobou a místem, v němž světci působili a jejich ukotvením v historickém kontextu. Seznámí se s pojmy knížectví, stát, Svatá říše římská apod. Kladen bude důraz na vývoj státní správy a na význam českého knížectví a později království v evropském prostoru.

Následovat bude vyobrazení a popis atributů světce. Na základě dobových vyobrazení bude sestaven jejich portrét, postava a typické znaky. Většinou se jedná o součásti oděvu, zbroje, ale i atributy spojené s profesí či řemesly, které se vztahují ke kultu jednotlivých patronů.

Knihu oživí zajímavosti ze života světců. Děti se například dozví, že svatý Prokop byl ženatý, že se sv. Václav učil na Budči, co lidé dříve jedli, jak se oblékali, ale i jaké současné vědecké metody nám dnes umožňují proniknout do světa raného středověku.

Stručné, heslovité informace ze širších souvislostí pak vysvětlí dětem termíny, s nimiž se setkávají při návštěvách hradů, kostelů a klášterů, kterým však často nerozumí ani jejich rodiče. Bude se jednat například o slova jako je monstrance, relikvie, mitra, ornát, ale i světec, anděl či biskup.

Autoři

Výtvarné řešení:                   Mgr. Milan Starý 
Texty:                                      ak. mal. Martin Velíšek, PhD.
Odborná spolupráce:           PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.                           
Editor:                                    PhDr. Lucie Wittlichová
Vydavatel:                             Dny české státnosti, o.p.s.
                                                Universum a.s.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVOSTI NA BUDČI 28. ZÁŘÍ 2017

Staroslavná Budeč patří mezi nejvýznamnější historické lokality v Čechách. Je spojována se životem sv. Ludmily a sv. Václava, kteří tvoří základní kameny české státnosti. Rotunda sv. Petra a Pavla je pak nejstarší stojící stavbou a jedinou, v níž sv. Václav skutečně pobýval. Není proto divu, že se Budeč stala místem, kde se od roku 1905, s přestávkami v dobách totality, pořádaly slavnosti spojené s oslavou české státnosti.

V letošním roce se organizace oslav ujala obecně prospěšná společnost Dny české státnosti. Vzhledem k tématu připravovaného projektu, jímž jsou čeští patroni a světci, byla tato lokalita vybrána jako místo, kde se dne 28. září uskuteční oslavy Dne české státnosti a prezentace knížek pro děti, které vydáváme v edici MŮJ STÁT.

PROGRAM
 
Budečské slavnosti jsou koncipovány pro širokou veřejnost se zaměřením na děti a mladou generaci rodičů. Důraz je kladen na aktivní přístup a edukační program. Děti nebudou pasivními konzumenty zábavy, ale stanou se aktéry programu. Vedle řemeslných dílen s předvedením středověkých řemesel budou připraveny ukázky z dobového vojenského ležení, kuchyně, ale i církevních obřadů. Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky, workshopy a dílničky, divadla, ale i hry a atrakce.

10:00             Zahájení 
10:30             Grifflet, příběh o síle přátelství / Skupina historického šermu Thorax 
11:30              Pohádka Červená Karkulka / Divadlo Pruhované panenky
13:00              Průvod sv. Václava
14:15              Odvaha vítězí! / Skupina historického šermu Thorax 
15:00              Putování za českými patrony a světci / Představení knihy
16:00              Koncert historické hudby ZANYKA
16:30             Výcvik a boj ozbrojené družiny pána z Vartenberka / Skupina historického šermu Thorax  

Vyvrcholením celého dne bude Průvod sv. Václava a sv. Ludmily, který pod vedením svých pedagogů nacvičují za doprovodu středověkých hudebních nástrojů žáci Základní školy Pod Budčí.

POHLEDNICE

Obec Zákolany patří mezi první malé obce, které se zapojili do projektu Pošta partner. Ve spolupráci s Českou poštou budou vydány tematické pohlednice, které bude možné „odeslat“ přímo z budečské slavnosti.

PŘÍNOS PROJEKTU

Znalost vlastní historie patří nepochybně k základním předpokladům sebevědomé občanské společnosti. Zvlášť v současném nepřehledném a komplikovaném světě je pro mladou generaci velice obtížné nalézat smysl existence vlastní země, potažmo i smysl vlastního bytí. Zpochybňování hodnot a vzorů jim komplikuje orientaci a často se tak stávají obětmi ideologií a nacionálních agitací.

Prostřednictvím projektu chceme, aby se děti, ale i jejich rodiče a návštěvníci slavnostní na Budči seznámili nejen s patrony a světci naší země, ale také s hodnotami, které reprezentují a na nichž je založena moderní česká státnost. A přivést je k zamyšlení se nad odpovědností každého z nás za své činy, za své okolí a za svůj stát.

PARTNEŘI PROJEKTU

Česká pošta, a.s. – hlavní partner
Dny české státnosti o.p.s.
Pražské arcibiskupství
Římskokatolická farnost Roztoky
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Obec Zákolany
Středočeský kraj
Spolek sv. Ludmily

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Český rozhlas
Radio Relax
Radio 1
Kladenský deník
SPONZOŘI
Accon Group, a.s.
Kaziko, a.s.

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum