Domů | Předchozí projekty | 2011 | Publikace | O autorech

O autorech

Prof. Jan Sokol, PhD.

Profesor filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Signatář Charty 77, místopředseda FS ČSFR (1990-1992), ministr školství.(1998), kandidát na presidenta republiky (2003), Officier de la Légion d´honneur (2007). V roce 2008/9 přednášel etiku na Harvardové univerzitě v USA. Poslední knižní publikace: Etika a život (2010); Malá filosofie člověka (2010), Moc, peníze a právo (2007).

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Profesor Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol, zakladatel oboru dětské onkologie v ČR. Dlouholetý přednosta Oddělení a posléze Klinky dětské onkologie UK 2. LF a FN Motol (1978-2004), děkan 2. lékařské fakulty UK (1990-1997 a 2000-2006). Prorektor Univerzity Karlovy v Praze (1997-2000). Nositel mnoha vyznamenání, zvláště prezidentem udělené Medaile za zásluhy, Národní ceny vlády ČR Česká hlava a Medaile Akademie věd ČR De scientia et humanitate optime meritis.

Mgr. Viktor Šlajchrt,

Spisovatel a publicista, v letech 1994-2008 redaktor kulturní rubriky Respektu, v současnosti spolupracuje vedle Respektu zejména s Revolver Revue. Je autorem či spoluautorem řady knižních publikací, např. Pomalý pohyb (Dauphin, 1998), Suroviny laskominy (Milenium Publishing, 2000), Praha 1900-2000. Jedno století stověžatého města (Gallery, 2000), Skrznaskrz. Les Tchéques et la France au cours des siécles (Gallery, 2002), Praha, město v pohybu (Gallery, 2006), Srdečný pozdrav z hospody (Paseka, 2007), Jan Šafránek - Svět lidí (Gallery, 2008), Putování pomezím (Protis, 2008), Bankrot (Edice Revolver Revue, má vyjít 2011). V lednu 2011 obdržel Cenu Ferdinanda Dobrotivého.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

Vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, v.v.i. (oddělení 20. století). Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematikou antidemokratických hnutí a církevními dějinami 20. století ve středoevropském kontextu. Od 2011 členem Česko-německého diskusního fóra a Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví. V roce 2006 se stal nositelem Prémie Otto Wichterleho. Od 2008 přednáší na FF MU v Brně. Knižní publikace z poslední doby: Mezi křížem a národem (2006), Sudetendeutscher Katholizismus auf dem Kreuzweg (2010) a společně s novinářem Janem Paulasem edice „Katolické noviny 1949-89“ (2009). 

doc. RNDr Martin Palouš, Ph.D.

Ředitel Knihovny Václava Havla, hostující profesor na Floridské mezinárodní universitě v USA. Vystudoval přírodní vědy, filosofii a mezinárodní právo, jeden z prvních signatářů Charty 77, v roce 1986 byl její mluvčí. Od počátku devadesátých let působil na Karlově universitě v Praze a několika zahraničních univerzitách, zejména v USA. Předseda Českého Helsinského výboru (1994 - 1998), náměstek ministra zahraničí (1990 - 1992, a pak znova 1998 - 2001), velvyslanec ČR v USA (2001 - 2005), stálý představitel ČR u OSN (2006 - 2011). Autor mnoha publikací s filosofickou a společenskovědní tématikou v ČR i v zahraničí, překladatel děl Hannah Arendtové a Erica Voegelina.

Mons. ThLic. Dominik Duka OP

36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český, předseda České biskupské konference.V roce 1970 přijal kněžské svěcení. Po odnětí státního souhlasu (1975) pracoval 15 let v plzeňské Škodovce. V roce 1981 byl odsouzen za ilegální činnost a patnáct měsíců vězněn v Plzni-Borech. Byl provinciálem České provincie dominikánů (1986-1998) a 24. biskupem královéhradeckým (1998-2010). Je držitelem řady vyznamenání a autorem několika knižních publikací. Inicioval a po celou dobu práce koordinoval český překlad Jeruzalémské Bible.

JUDr. Leopold Surga

Od roku 1970 do roku 2010 zaměstnanec centrální banky (1970 – 1992 Státní banka československá, 1993 až 2010 Česká národní banka). Od roku 2001 náměstek ředitele sekce peněžní a platebního styku. V řídících funkcích odpovídal za přípravu výroby nových československých a později českých peněz. Od roku 1991 předseda Komise pro posuzování návrhů na české peníze, která je poradním orgánem České národní banky. Od roku 2004 do roku 2010 zástupce České republiky ve výborech Evropské komise a Evropské centrální banky zaměřených na oblast emise peněz a jejich ochrany proti padělání. Spoluautor publikací: Peníze v českých zemích do roku 1919, Československé bankovky, státovky a mince 1919 až 1992, Bankovky a mince České národní banky 1993 – 1994, České bankovky a mince 1993 – 1998.

Erik Tabery

Šéfredaktor týdeníku Respekt. S redakcí začal spolupracovat v roce 1997, o dvě léta později se stal kmenovým redaktorem. Píše zejména politické komentáře. Je také autorem knih Vládneme, nerušit (získal za ni prestižní cenu Toma Stopparda, byla také nominována na cenu Magnesia Litera) a Hledá se prezident. Podle první z nich se natočil dokumentární film, který získal cenu Trilobit. Je autorem námětu k dokumentu Tady je Šloufovo či k dokumentárnímu seriálu o mladých lidech Generace nula. V roce 2003 obdržel za komentáře cenu Novinářská křepelka pro žurnalisty do 33 let. V únoru 2009 pak získal Cenu Ferdinanda Peroutky.

PhDr. Jiří Rak, Ph.D.

Historik specializující se na období 19. století, zejména pak na pozdní habsburskou monarchii a fenomén českého národního obrození. V rámci své práce se soustavně věnuje popisování mýtů, které panují v souvislosti s českými dějinami, a obzvlášť těch, jež se vztahují k období národního uvědomění. Zabývá se historickou reflexí, interpretací dějin v proměnách času, myšlením a chováním lidí v kontextu doby. V současnosti přednáší na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. K významným publikacím patří Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře (s Janem P. Kučerou) (1983), Bývali Čechové. Historické mýty a stereotypy (1994), Svět českých vlastenců (2011).

PhDr. Tomáš Sedláček

Vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde dnes přednáší filosofii, ekonomii a dějiny ekonomických teorií. Za diplomovou práci o etice a ekonomii získal Hlávkovu cenu. Je stipendistou Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů (Young Guns: 5 Hot Minds in Economics). V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. V roce 2004 přijal post expertního poradce ministra financí, kde se věnoval reformám a snižování schodku veřejných rozpočtu. Založil Ekonomický klub, je členem programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních či dozorčích rad mnoha dalších neziskových organizací. V současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. V lednu 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), poradního orgánu premiéra sestávajícího z deseti vybraných ekonomů, kteří pro vládu připravují protikrizová opatření

Dr. Phil. Pavlína Rychterová

Historička a literární vědkyně. Je nositelkou vědecké ceny Heinze Marii Leibnitze udělované Německou učenou společností a prémie Otty Wichterleho udělované Akademií věd České republiky. Je autorkou dvou monografií o pozdně středověké religiózní literatuře, v současné době působí na univerzitě ve Vídni. V roce 2010 jí byl udělen Grant Evropské vědecké rady ve výši 25.000.000 Kč na výzkum středověké katechetické literatury v národních jazycích.
 

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum