Domů | Předchozí projekty | 2011 | Publikace

Publikace

Česká Měna

Pantheon českých bankovek 1993 – 2011

Připravovaná publikace si klade za cíl představit u příležitosti státního svátku Dne české státnosti  28. září 2011 současné české bankovky z nového úhlu pohledu. Ne pouze jako platidla, sloužící svému účelu, tj. jako prostředek směny, ale jako jeden ze symbolů českého státu. Při vědomí významu peněz a jejich vlivu na společnost se záměrně nechceme pohybovat ve sféře ekonomických teorií nebo v oblasti numismatiky. Naším úkolem bude představit bankovky z hlediska jejich podoby (nikoli funkce), a to v kontextu vyobrazení, jichž jsou bankovky nositelkami. Budeme tedy hledat sdělení, jak (a zda) výběr motivů ztvárněných na papírových platidlech odráží hodnoty, jež vyznáváme.

V symbolické rovině odráží bankovky politickou realitu své doby a lze je tak do jisté míry chápat jako prostředek prezentace, někdy i prosazování mocenských zájmů státu. Události roku 1989 a následné rozdělení Československa byly proto podnětem pro novou emisi a výběr motivu se stal předmětem celonárodní diskuse. Před Českou národní bankou stál nelehký úkol rozhodnout, kterých osm postav bude reprezentovat svobodnou republiku, a kdo bude autorem výtvarného návrhu.

Základním tématem knihy bude pojednání o postavách ztvárněných na současných bankovkách. Tyto postavy tvoří pomyslný průřez českými dějinami, od prvního dědičného českého krále Přemysla Otakara I. po prvního prezidenta republiky T.G. Masaryka. Každá z nich se významným způsobem zapsala do našeho povědomí jako symbol českého státu a bankovky se tak stávají jedním z nejsrozumitelnějších a nejzřetelnějších vizuálních projevů národní identity. Vedle pomníků, pamětních desek či názvů ulic jsou osobnosti na bankovkách vyjádřením politických hodnot a historických tradic a přispívají tak  k sebeidentifikaci společnosti jako celku.  Prostřednictvím volných esejů chceme sledovat, jaké hodnoty spojujeme s naší národní historií a co nám tak prozrazuje symbolika platidel současné emise.

Publikace současně přinese stručné  informace o  přípravě a vzniku  celé série  a zařadí naše bankovky  do kontextu  předchozích československých a českých platidel. Autoři budou vybíráni nejen s ohledem na  svou odbornost, ale i schopnost reflektovat současnou společnost a aktuálně reagovat na absenci státotvorných témat především mezi mladou generací.
Zaměření na tématiku českých bankovek je zároveň reakcí na poměrně rozšířený jev, spočívající ve  snížení nebo ztrátě  vnímavosti k běžně užívaným předmětům. 

Bankovky se tak v každodenní praxi redukují na pouhé předměty nebo splývají s abstraktním pojmem peníze, představujícím skutečné nebo pomyslné vyjádření kupní síly. Protože zároveň chceme poukázat na význam bankovek jako drobných dokonalých grafických děl, vzniká kniha „Česká měna“ v  úzké spolupráci s tvůrcem podoby výtvarných návrhů českých bankovek, Oldřichem Kulhánkem.

Reprezentativní charakter publikace podtrhne grafické ztvárnění a kvalitní knihařské zpracování. Publikace bude vydána jako součást projektu „Česká měna“ připravovaného k oslavám Dne české státnosti 28. září 2011.

Obsah připravované publikace

Novinky

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum