Domů | Novinky | Kalendárium

Kalendárium

25. prosince 1261 – korunovace Přemysla Otakara II. na českého krále

25.12.2015

Přemysl Otakar II. byl na českého krále korunován až několik let po svém nástupu k moci. Na začátku padesátých let 13. století nejprve ctižádostivý kralevic inicioval odboj vůči svému otci, Václavu I., který skončil až vzájemnou dohodou, které však předcházela bitva u Mostu i věznění mladého Přemysla.

[[více]

21.12. 2007 – vstup České republiky do Schengenského prostoru

21.12.2015

Výraz Schengen až do roku 1985 označoval jen lucemburskou vesničku s ani ne pěti sty obyvateli, díku čemuž ji lze označit za malou i v rámci velkoknížectví, kde většině Evropanů připadá malé všechno.

[[více]

5. prosince 1868 – „Zavedení všeobecné branné povinnosti“

6.12.2015
Dne 5. prosince roku 1868 byl přijat branný zákon, který ve své podstatě zaváděl všeobecnou brannou povinnost. Rušil totiž mnoho osvobození od vojenské služby, která umožňoval zákon vydaný o deset let dříve. Teprve tehdy, od roku 1868, tedy platila branná povinnost skutečně „všeobecná“.  Jedním z důvodů, které k onomu kroku vedly, byla katastrofální porážka ve válce s Pruskem z roku 1866. Ukázalo se, že dosavadní systém není zcela efektivní a bude nutné modernizovat nejen výzbroj a výstroj, ale také „rekruty“. [[více]

25. listopadu 1992 – „Federální shromáždění přijalo ústavní zákon o zániku ČSFR“

25.11.2015

Když poslanci federálního shromáždění dne 25. listopadu 1992 odhlasovali ústavní zákon o zániku ČSFR, neznamenalo to pouze kosmetickou, či pro řadového občana nesrozumitelnou mezinárodně právní změnu právního postavení obou států. Bylo tím ukončeno sedmdesát pět let trvající společné soužití dvou národů, Čechů a Slováků.

[[více]

21. listopadu 1344 – položení základního kamene katedrály sv. Víta

21.11.2015
Pro objasnění počátků katedrály sv. Víta je třeba vypravit se do raného středověku, do prvních desetiletí 10. století. Tehdy byla knížetem Václavem založena v svatovítská rotunda. V těch samých místech, nedaleko dnešní katedrály sv. Víta, bylo o takřka čtyřicet let později založeno pražské biskupství, a tak se nevelká stavba stala chrámem a tím i  novým centrem církevní správy v přemyslovském knížectví. [[více]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Novinky

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum