Domů | Předchozí projekty | 2011 | Mediální ohlasy | Tisková zpráva Českého rozhlasu

Tisková zpráva Českého rozhlasu

Tisková zpráva Českého rozhlasu

Den české státnosti 28. září 2011

26.9.2011    ceska-media.cz   

Ve středu 28. září si připomeneme Den české státnosti. Při této příležitosti připravila obecně prospěšná společnost Dny české státnosti řadu aktivit, mezi nimi: křest knihy Česká měna vydané u této příležitosti a představení

HaDivadla na Nové scéně Národního divadla. Mediálním partnerem oslav je Český rozhlas.

Kniha Česká měna, Pantheon českých bankovek 1993 - 2011 představuje postavy z českých bankovek a různé pohledy na české státní, národní a kulturní tradice. Cílem je zábavným a živým způsobem veřejnosti připomenout, proč se na bankovkách jednotlivé osobnosti vyskytují. Publikace současně přináší informace o přípravě a vzniku celé série a několik zamyšlení o tom, co jsou to peníze.

Záštitu nad vydáním knihy převzali Jiří Besser, ministr kultury ČR, a Miroslav Singer, guvernér České národní banky.

“Vydání knihy s tématikou týkající se českých papírových peněz a vazbou na oslavy Dne české státnosti považuji za velice zdařilý nápad,“ uvádí Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu. “Snad denně máme všichni v ruce nějakou tu bankovku, ale asi jen málokdo si přitom uvědomuje, proč na nich jsou právě tato vyobrazení. Není však pochyb, že všechny osobnosti, jako je Karel IV., T. G. Masaryk, ale třeba i Ema Destinnová, patří nesmazatelně k historii naší země.“

Autory jednotlivých kapitol jsou Dominik Duka, Josef Koutecký, Martin Palouš, Jiří Rak, Pavlína Rychterová, Tomáš Sedláček, Jan Sokol, Leopold Surga, Jaroslav Šebek, Viktor Šlajchrt a Erik Tabery. Texty, které jsou v českém a anglickém jazyce, doplnil ilustracemi autor grafiky českých bankovek Oldřich Kulhánek.

Vyvrcholením oslav 28. září bude divadelní představení Česká měna - monetární blues na Nové scéně Národního divadla. Představení připravil tým brněnského HaDivadla, scénář je dílem režiséra Mariána Amslera a dramatičky Anny Saavedry.

V minimalistickém scénickém tvaru zazní myšlenky a úvahy historických osobností, které dobře známe z vyobrazení na českých bankovkách. Často se přitom budou dotýkat palčivých historických problémů - formování naší národní identity, postavení české elity v kulturních a politických dějinách, odchodů do exilu, totality - a tvůrci se přitom nevzdávají ani reflexe úrovně současné české politické kultury.

Historické osobnosti budou představeny netradičně, bez historizujících kostýmů a zatěžujících biografických odkazů. Elita našeho národa (Tomáš Garrigue Masaryk, Karel IV., František Palacký, Přemysl Otakar I., Jan Amos Komenský, Božena Němcová, Emma Destinová a sv. Anežka Česká) se sejdou v magickém abstraktním prostoru, aby společně prožili jeden den, ve kterém se zároveň zrcadlí celé minulé století.

Hru uvede 28. 9. od 21 hodin i ČT 2.

Doprovodné programy

Společnost Dny české státnosti, o.p.s. připravila spolu s dalšími institucemi dny otevřených dveří věnovaných postavám z českých bankovek.

Výjimečně a pro veřejnost zdarma budou 28. září otevřeny:

Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Adresa: Palackého 7, Praha 1
10.00 - 16.00 hod., vstupné zdarma

Masarykův salonní vůz a salonek
9.00 - 16.00 hod.
Masarykovo nádraží, Praha

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Adresa: Maloskalická 47, Česká Skalice

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě
adresa: Přemysla Otakara II. 37, Uherský Brod

"Společnost Dny české státnosti navázala projektem Česká měna na tříletou spolupráci kolegů, kteří v minulých letech připravovali pod záštitou předsedů vlád různě tematicky zaměřené slavnostní večery k oslavám 28. září. Díky záštitám představitelů vlády a řady institucí, finanční podpoře sponzorů a především nezištné pomoci přátel, si i letos připomeneme svátek Sv. Václava jako Den české státnosti - jako oslavu naší minulosti" uvedla Lucie Wittlichová za společnost Dny české státnosti, o.p.s. a zároveň doplnila: "Je skvělé, kolika lidem přijde důležité připomenout si naše národní tradice důstojně, ale obecnému publiku přístupným způsobem a bez zbytečného patosu. Všem jim patří veliký dík!"

Projekt ke Dni české státnosti se letos koná pod záštitou ing. Miroslava Kalouska, ministra financí ČR, MUDr. Jiřího Bessera, ministra kultury ČR, Jana Kubiceho, ministra vnitra ČR, ing. Martina Kocourka, ministra průmyslu a obchodu ČR, ing. Miroslava Singera, PhD., guvernéra České národní banky, Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, Csc., primátora hl. m. Prahy a Mons. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého. Mediálními partnery vedle Českého rozhlasu jsou i Česká televize a týdeník Euro.

Novinky

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum