Domů | Předchozí projekty | 2011 | Doprovodné akce | Národní svatováclavská pouť 28. září 2011

Národní svatováclavská pouť 28. září 2011

Staletá tradice poutí ve Staré Boleslavi byla znovu obnovena v roce 2003 zásluhou společné aktivity města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a Arcibiskupství pražského. Národní svatováclavská pouť 2011 se koná v obou staroboleslavských chrámech a vyvrcholí ve středu 28. září koncelebrovanou poutní bohoslužbou na Mariánském náměstí za účasti pražského arcibiskupa Dominika Duky.
Národní svatováclavská pouť 28. září 2011

Drazí poutníci a poutnice,
letošní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi, na místa, kde byl zvražděn sv. Václav, je poutí, při které si můžeme připomenout návštěvu papeže Benedikta XVI. Myslím, že tato návštěva hovoří symbolickou řečí. Připomíná nám, že základy našeho náboženského a duchovního života jsou spojeny s postavou sv. Václava, knížete a mučedníka. Svatováclavská tradice nám říká, že pravda, principy života i morální hodnoty nemohou být zaváděny násilím, ale do určitého prostředí vrůstají životním příběhem a osobním příkladem. Francouzský básník Paul Claudel připomněl tuto skutečnost ve své známé sbírce Svaté obrázky z Čech, kde říká, že naše zem pila krev Václavovu. Ideál úcty, tolerance a mírnosti je životní mízou, ze které má vyrůstat náboženský, kulturní i politický život. Svatý Václav, který se stal dědicem české země, zavazuje nejen vládce, ale v moderním pojetí i lid této země, nás obyvatele České republiky, k tomu, abychom se na těchto principech, na těchto ideálech snažili budovat náš stát, naši společnost. Stejně tak nás zavazuje k tomu, aby z těchto ideálů žila i církev a křesťanství v této zemi. Kéž tedy tato pouť, která nám připomíná, že svatováclavská tradice je schopná oslovit nejenom obyvatele České republiky, ale celé Evropy a v duchu katolicity i celého světa, je poutí významnou, důležitou, ale i radostnou.
 
ThLic. Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
 
Na organizaci se podílí Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské a Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ve spolupráci s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána, Římskokatolickou farností Stará Boleslav a Maticí staroboleslavskou.

Více na www.svatovaclavskapout.cz

Novinky

Putování za památnými místy Čech

23. 3. 2023
Již v dubnu se můžete těšit na další díl z edice MŮJ STÁT. Tentokrát jsme se vypravili poznávat památná místa Čech a našimi průvodci jsou ...
[[více]

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum