Domů | Novinky | Kalendárium | 3. května 1645 – začátek druhého obléhání Brna během třicetileté války

3. května 1645 – začátek druhého obléhání Brna během třicetileté války

Mnohý z návštěvníků největšího města Moravy slyšel o tom (nebo si dokonce i všiml), že na Petrově odbíjí poledne, i když malá ručička hodin dosáhla teprve jedenáctky. Tato místní zvláštnost se vztahuje k pověsti o obležení Brna Švédy roku 1645.

3. května 1645 – začátek druhého obléhání Brna během třicetileté války

Dnes si připomínáme již 370 let od počátku tohoto obléhání, které bylo součástí bojů třicetileté války. Válka začala  známou třetí pražskou defenestrací v roce 1618, v první fázi šlo především o boj katolických Habsburků proti jejich protestantským nepřátelům, ale v průběhu války se na stranu habsburských nepřátel přidávali i další účastníci, jako např. katolická Francie. Ve střední Evropě byla druhá polovina války především ve znamení bojů mezi Švédy a Habsburky.

Brno pozornost švédských generálů přitahovalo hned z několika důvodů, i když především proto, že chránilo přístup k Vídni od severu. Už v září 1643 k němu přitrhl silný oddíl generála Lennarta Torstenssona, ale u města se zdržel jen necelých deset dnů a musel se rychle vrátit k Baltu, aby posílil švédské jednotky tam. Ale všem bylo zřejmé, že dříve či později se válka k městu vrátí. Byly proto zahájeny práce na vylepšení obrany města, které dostalo i nového vojenského velitele. Stal se jím sedmatřicetiletý plukovník Jean Louis Raduit de Souches. Zdálo by se, že nelze najít méně pravděpodobnou osobu, protože plukovník pocházel z Francie, tedy ze země nepřátelské Habsburkům, byl to protestant a ještě před pár měsíci sloužil ve švédské armádě, odkud pro neshody odešel. Jak se však ukázalo, byl to muž na svém místě a zkušený válečník. A když oddíly švédské armády (opět jim velel generál Torstensson) přitáhly 3. května 1645 k městu, našly ho připravené k obraně. Že se město ubrání však věřil málokdo. Švédská armáda v březnu rozprášila hlavní císařské oddíly v bitvě u Jankova (i když také utrpěla ztráty) a zamířila směrem na brněnskou pevnost, kterou Švédové považovali za snadnější kořist, než Vídeň. Výsledkem si mohli být skoro jisti, protože proti více 25 000 mužů švédských vojsk stálo na hradbách Brna jen 500 vojáků a 1000 členů městské milice. 

Následovaly však více jak tři měsíce obléhání města, snahy Švédů o prolomení hradeb, výpady obránců i neustávající snahy obou stran o získání potravin a dalších zásob v nejbližším okolí. Švédská ofenzíva uvázla a o to zuřivěji se Švédové snažili města dobýt, než jim dojdu zásoby a budou se muset stáhnout. Podle známé pověsti se generál Torstensson rozhodl, že 15. srpna provede generální útok a pokud se mu do poledne nepodaří město získat, tak obléhání vzdá a odtáhne. Toto jeho rozhodnutí se však k Brňanům doneslo. Útok druhého dne byl skutečně velmi rozsáhlý, zdálo se, že síly obránců jsou již vyčerpány a do dvanácté ještě chyběla hodina. Ale kdosi z obránců přišel s nápadem, že zazvoní poledne již v jedenáct. A skutečně, Švédové se nechali oklamat, útok skončili a odtáhli. Tolik alespoň praví pověst, historické záznamy nás však spravují, že útok 15. srpna trval až do večera a byl obránci odražen. Obléhatelé se pak museli stáhnout, protože jejich zásobovací situace byla krajně obtížná a také potřebovali doplnit ztráty před střetnutím s novou habsburskou armádou, kterou se mezitím císaři a jeho generálům podařilo postavit. Samotná pověst se objevila až mnoho let po obléhání, ale velmi rychle se uchytila.

Zdeněk Vašek

Novinky

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Sny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum