Domů | Novinky | Kalendárium | 3. července 1307 – smrt prvního Habsburka na českém trůně

3. července 1307 – smrt prvního Habsburka na českém trůně

Dne 4. srpna 1306 byl poslední král z rodu Přemyslovců, Václav III., zavražděn v Olomouci. Nejstarší rod českých knížat a králů vymřel po meči a o jejich dědictví se rozpoutalo  soupeření, v němž hlavní role hráli příslušníci habsburského rodu a jejich protihráč Jindřich Korutanský. 

3. července 1307 – smrt prvního Habsburka na českém trůně

Jeden z příslušníků habsburského rodu, Rudolf, si vzal za manželku již v říjnu 1306 Elišku Rejčku, vdovu po králi Václavu II. Sňatková politika představovala jednu z možných cest k převzetí moci. Jindřich Korutanský byl ženatý s Annou Přemyslovnou, sestrou zavražděného Václava III. Sňatek však nebyl jedinou vstupenkou na český trůn. Nový král musel být též zvolen domácí šlechtou, která se nejprve přiklonila na stranu Rudolfa Habsburského.

Rudolfu Habsburskému se dostalo přezdívky „Kaše“. Tato přezdívka měla symbolizovat jeho skromnost ve stravě, kdy upřednostňoval kašovité pokrmy před masem a jinými luxusními potravinami. Pověsti o skromnosti provázely i jiné příslušníky habsburského rodu. O Rudolfově stejnojmenném dědu se říkalo, že na cestách jedl na polích řepu, a že když se jej někdo ptal, kde má pokladníka, odvětil, že na svých pár grošů žádného nepotřebuje.

Byť byl Rudolf „Kaše“ za českého krále zvolen, nedostalo se mu ze strany šlechty jednoznačné podpory. Ve Zbraslavské kronice je psáno, že „ …také se někteří šlechtici z království, totiž Bavor ze Strakonic, Vilém Zajíc, Ojíř a četní jiní z Plzeňska veřejně stavěli proti Rudolfovi a přidržovali se Jindřicha, vévody korutanského, a proto tím působili království přemnoho škod.“

Z výše uvedených odbojných českých pánů výrazněji vystupuje osoba Bavora ze Strakonic, na jehož území byla uspořádána vojenská výprava, které se král Rudolf osobně zúčastnil. Nahlédneme-li opět do Zbraslavské kroniky, dočteme se, že „… konečně když donucovací moc dohnala Bavora ze Strakonic vyhledávati milosti království a také opovážlivost druhých byla králem úplně zkrocena, zachvátila samotného krále těžká choroba, a proto, když ležel blízko města Horažďovic, vešel do tohoto města a churav ulehl na lože…“

3. července 1307 Rudolf Habsburský zemřel, patrně na úplavici. Jeho vláda nad českým královstvím trvala necelý rok. Po Habsburkově smrti na trůn na krátko usedl Jindřich Korutanský, ovšem v roce 1310 zvolila česká šlechta za svého krále čtrnáctiletého Jana, syna nově zvoleného římského krále Jindřicha Lucemburského. Na počátku čtrnáctého století nemohl nikdo tušit, že o dvě století později budou české země začleněny do habsburského soustátí na dalších čtyři sta let.

Anna Košátková

Novinky

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Sny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum