Domů | Novinky | Kalendárium | 27. října 1108 – vyvraždění Vršovců  

27. října 1108 – vyvraždění Vršovců  

V letech 1107–1109 vládl českému knížectví přemyslovský kníže Svatopluk. Byl to rázný vládce a úspěšný válečník, který svou politiku orientoval ve velké míře na Svatou říši římskou a na spolupráci s císařem Jindřichem V.

27. října 1108 – vyvraždění Vršovců  

Jako s příslušníkem vedlejší olomoucké větve se s ním pro vládu zcela nepočítalo, takže trvalo dlouho, než se cílevědomý Svatopluk dostal k moci. Podařil se mu až druhý pokus o vládní převrat. Z tohoto mohl pramenit i – prý – základní rys jeho povahy: krutost. Nemilosrdné a drastické řešení sporů nebyly pro toto období nikterak neobvyklé. Přemyslovci řešili utvrzení svého mocenské postavení, když 28. září 995 nechali na Libici vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců, kteří mohli představovat podobně mocný subjekt jako přemyslovský rod. Ostatně nebyli jediní. Avšak dnes jsme o původních rodech našeho území s to říci pouhých pět jmen, která se dochovala povětšinou ze zahraničních pramenů: Přemyslovci, Slavníkovci, Vršovci, Těptici, Munici. Na počátku dvanáctého století, se setkáváme kromě Přemyslovců už pouze s Vršovci. Jejich největší moc a sláva již tehdy náležela minulosti, ovšem rod čekal ještě drastický epilog. Jednou z posledních výsep slávy Vršovců bylo získání Libice po vyvraždění slavníkovského rodu. Libici patrně obdrželi za spoluúčast na tomto vraždění. Podobně neslavný případ představuje zajetí knížete Jaromíra na vrchu Velíz nedaleko Berouna, kde prý knížete vodorovně přivázali mezi dva stromy, a skákali přes něj na koních jako přes překážky. Jaromír přežil díky svému sluhovi Dovorovi, který doběhl na Pražský hrad pro pomoc…

V létě 1108 doprovázel kníže Svatopluk císaře Jindřicha V. na výpravě do Uher. Mezitím se na polsko-české hranici odehrával jeden z drobných lokálních sporů, jež tam byly prakticky na denním pořádku. V šarvátce byly patrně zapleteny i zájmy Přemyslovce Bořivoje II., jehož Svatopluk předtím svrhl z trůnu, a poté se zdržoval v cizině. Z nějakého, nám dnes již neznámého důvodu, komunikoval Vršovec jménem Mutina, jeden z předáků českého vojska, intenzivněji s Poláky. Patrně v důsledku jednání Mutinovo vojsko před Poláky ustoupilo. Toto jednání, o kterém dostal kníže Svatopluk zprávu díky svému agilnímu služebníkovu Vackovi, podnítilo knížecí zlost a krutost. Kníže Svatopluk – podle kronikáře Kosmy „rozpálen více než kamna sedmkrát rozpálená“ – opustil vojenskou výpravu v Uhrách. Dne 27. října 1108 byl na knížecím hradě Vratislavi spolu s mnoha příbuznými zavražděn přemyslovskými vojáky předák Vršovců Mutina. Kosmas ještě dodává, že „… nemohl jsem se dozvěděti, kolik hlav z toho rodu bylo vydáno na smrt, protože nebyli zabiti ani jednoho dne, ani na jednom místě…“ Nejednalo se však o první útok Přemyslovců na Vršovce. Ovšem pokusy o vraždění z let 1003 a 1004 nebyly zdaleka tak „úspěšné“. Rozhodnutí přemyslovského knížete ovšem nezůstalo bez odplaty. Ani ne rok po událostech na Vratislavi, 21. září 1109, bylo nalezeno Svatoplukovo tělo proklaté kopím neznámého vraha.

Vyvražďování konkurenčních rodů či rodin představovalo v raném i vrcholném středověku jednu z cest, jak svůj rod udržet u moci, sjednotit určité území a podržet si nad ním pevnou vládu. Jakkoliv byly podobné praktiky nehumánní, je třeba si uvědomit, že představovaly běžné vládní prostředky, jak nám ukazují dva pramenně doložitelné příklady z českých dějin. Zda lze v případě vyvraždění Vršovců hovořit o konečném sjednocení českého (přemyslovského) státu, nebo toto sjednocení představuje již vraždění na Libici o více než sto let dříve, může být jednou z otázek.

Anna Košatková

Novinky

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Sny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum