Domů | Novinky | Kalendárium | 26. srpna 1278 - Bitva na Moravském poli

26. srpna 1278 - Bitva na Moravském poli

Bitva na Moravském poli, která se odehrála 26. srpna 1278, a v níž zahynul český král Přemysl Otakar II., se stala díky svému historickému významu, ale i díky své dramatičnosti a osudovosti pro přemyslovské království, námětem nejen odborných historických studií, ale i beletrie a uměleckých děl, jejichž autoři nešetřili barvitými přirovnáními.

26. srpna 1278 - Bitva na Moravském poli

Například historik Josef Šusta na začátku 20. století uvedl, že boj Rudolfův s Přemyslem II. souvěkovcům se jevil namnoze soubojem chudého Davida švábského s bohatým Goliášem českým. Vincenc Furch v 19. století o srážce veršoval takto:

Na den svatého Rufa

na poli Moravském,

krev česká tekla proudem,

až zrůžověla zem.

Tato bojová srážka byla jedním z důsledků nárůstu moci českého krále a jeho konfrontace s okolními panovníky a s mnohými příslušníky nobility, ponejvíce však s Rudolfem Habsburským. O bitvě na Moravském poli, či u Suchých Krut, Dürnkrut, Marchfeld, Jedenspeigen psali kronikáři a letopisci takřka po celé Evropě. Více či méně hodnověrné zprávy lze dodnes čerpat z análů z Reichenbergu, Alteichu, porýnského Štrasburku, Wormsu i Mohuče. Již geografická vzdálenost porýnských měst evokuje nevšední „velikost“ bojové srážky. Určit počty bojovníků není samozřejmě přesně možné, ovšem historikové usuzují, že jak Přemysl Otakar II., tak Rudolf Habsburský mohli mít ve svém vojsku každý až 15 000 mužů.

Krveprolití prý mělo začít nábožné pokřiky Rudolfovy strany Christus, Christus! Roma, Roma!, a Přemyslovi, kteří z nějakého důvodu křičeli názvy měst Budějovice, Praha!, z nichž německy píšící středověcí kronikáři vytvořili půvabné Bedewezze, Brôhâ! Složení vojsk bylo opět různorodé, za Habsburky nechyběla uherské lehká jízda, za Přemyslovci polské, míšeňské a saské oddíly. Bitva se od samého počátku odvíjela jako masivní jezdecká srážka, v níž pěchota hrála zcela podružnou roli. Zásadním momentem bylo vražení klínu do českého vojska. Často je skloňovaná „zrada“ českého šlechtice Miloty z Dědic, který jaksi „opomněl“ vyjet se svým šikem do boje dle stanovených instrukcí, což je dnes ovšem jen velmi těžko prokazatelné.  

Samotná poslední rána pro Přemysla Otakara II. nebyla spolehlivě objasněna, historiografie viní tu onoho, tu jiného příslušníka nobility, jež si za sebe či své předky tímto způsobem vyřídil účty. Smrt českého krále byla událostí natolik dramatickou, že takřka naplňovala dobové představy pramenící z rytířských románů. Štýrský kronikář Otacher zveršoval Přemyslův sklon v pasáži, jež bývá nazývána nářkem nad smrtí českého krále. Barvitě líčí nejen všechny Přemyslovy rytířské ctnosti, jako například odvahu, sílu, bohatství a moc, ale i negativní vlastnosti, z nichž akcentuje především krutost, zlobu, nadměrnou ctižádost i hlad po krvi.

…leží tu na bitevní pláni

muž vzácnější než všichni páni,

již korunu kdy nosili.

Přespříliš velké úsilí

on věnoval však dny a léta,

lákadlům vezdejšího světa…

Příběh slavného rytířského krále se takto uzavřel. Na takřka stejném místě, kde před osmnácti lety slavil vítězství na Bélou Uherským, a kde více než po půl tisíciletí zažila vítězství i porážku napoleonská armáda. Přemysla Otakara II. tam dnes uprostřed polí připomíná kamenný pomník nesoucí jeho i Rudolfovo jméno, a datum vlastně jedné z mnoha bitev na Moravském poli. Té, která potvrdila habsburskou vládu nad rakouskými a alpskými zeměmi na více než šest set let.  

Anna Košatková

Novinky

Oslavy Dne české státnosti na Budči

7. 10. 2022
Svatováclavské slavnosti, které od roku 2005 pořádá obec Zákolany ve spolupráci se Sládečkovým muzeem v Kladně, Základní a Mateřskou školo...
[[více]

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Dny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum