Domů | Novinky | Kalendárium | 23.11.1457 - Záhadné úmrtí Ladislava Pohrobka

23.11.1457 - Záhadné úmrtí Ladislava Pohrobka

Albrecht II. Habsburský ke konci roku 1439 umíral, ovšem jeho manželka Alžběta Lucemburská byla v pátém měsíci těhotenství. Dne 22. února 1440 se narodil princ Ladislav, Habsburk s nezanedbatelným podílem lucemburské krve.
23.11.1457 - Záhadné úmrtí Ladislava Pohrobka

Onen „Pohrobek“ byl dědicem tří významných středoevropských trůnů – českého, uherského a rakouského. Nejenom v Čechách se k dítěti po léta s nadějemi vzhlíželo. Očekávání do budoucna vzbouzel i v Rakousích a v Uhrách. Čekalo se, až se iluzivní panovník stane skutečným.

Už jako kojenci mu na hlavu posadili uherskou korunu svatoštěpánskou. Tím bylo poukázáno na Ladislavovi formální nároky, neboť mnozí šlechtici si snadno spočítali, že princ kvůli svému věku ještě po hodně dlouhou dobu samostatně vládnout nebude. Kdekdo se chtěl k malému „králi“ dostat, pomáhat mu, být na blízku, a doufat, že se vetře nejenom do jeho přízně, ale i přízně jeho matky a okolí. Ochránci vystavovali na odiv čestnost motivů, aby pravé zájmy, zištnost a touhu po mocenském sebeuplatnění, skryli ve stínu.

O prozatímní správu v zemích bez skutečného krále se rozpoutal dlouhý a spletitý boj. V Rakousích na sebe strhl nejvíce vlivu rod Celských, v Uhrách Hunyadyové, v českém státě zprvu Oldřich z Rožmberka, časem Jiří z Poděbrad.

Českému království fakticky vládl „král Holec“ od října 1453 do listopadu 1457, kdy náhle zemřel ve věku necelých osmnácti let. Během těchto tří let, které byly ve znamení intenzivní spolupráce s Jiřím z Poděbrad, žily Čechy v relativním hospodářském dostatku, nikdy prý u nás nebylo tak lacino, z čehož pramení i výše zmíněné úsloví. Zásluhy o obdivuhodně stabilní ekonomickou situaci však z velké části přísluší opravdu Jiřímu z Poděbrad, jelikož Ladislav stihl zemřít dříve, než se vymkl cizí kontrole.

České dějiny dlouho provázela otázka „jak to tedy ve skutečnosti bylo“ s Pohrobkovou smrtí. Tato mýty opředená záležitost byla uspokojivě objasněna až pomocí moderní medicíny v roce 1985. Ladislavovo umírání, od počátku vyhlížející jako vražda, začalo nedlouho poté, co Ladislav přijel do Prahy, aby se tu oženil s francouzskou princeznou Magdalenou. Když byly přípravy na svatbu v plném proudu, ženich najednou ulehl v horečce a s prudkými bolestmi hlavy. V pondělí mu znatelně zduřely mízní uzliny v tříslech, ovšem povolaným německým lékařům to údajně ze studu nesdělil. Jeho stav se rapidně zhoršoval.

Rutinní zákroky, jako například nasazení prostředků k pocení, zvracení, užití projímadel a posléze pouštění žilou, se s účinkem nepotkaly. Ladislav Pohrobek po třech dnech nemoci zemřel. Okolo jeho smrti se okamžitě vyrojily různé fámy. Například prý Ladislava zavraždila otráveným jablkem manželka Jiřího z Poděbrad Johana z Rožmitálu. V roce 1985 byly ostatky Ladislava Pohrobka vyzdviženy a podrobeny všestrannému zkoumání. Závěry paleoantropologa Emanuela Vlčka a jeho spolupracovníků zněly tak, že „Ladislav Pohrobek zemřel na jednu z forem leukémie. Šlo o zhoubnou krevní chorobu bílé řady krvinek… Příznaky této nemoci bývají neurčité, takřka chřipkovité, jsou spojeny s celkovou slabostí a bolestmi v kostech…“ Tyto věty oprostily po velmi dlouhé době Jiřího z Poděbrad od znamení královraha.

Anna Košatková

Novinky

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Sny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum