Domů | Novinky | Kalendárium | 11.1. 1158 – Vladislav II. získává královský titul

11.1. 1158 – Vladislav II. získává královský titul

Ačkoliv byli císaři Svaté říše římské z pozice svého titulu formálně svrchovanými vládci nad oblastí zahrnující území více než desítky dnešních států, museli nezřídka prosazovat svou vůli vojenskou silou. Pokud toho nebyli schopni, stávaly se veškeré jejich výnosy jen pouhými návrhy, kterými se jednotliví vládci – vévodové, hrabata, knížata a další – mohli, ale také nemuseli řídit.

11.1. 1158 – Vladislav II. získává královský titul

Jedním z císařů, kteří byli odhodláni prosazovat své představy silou, byl císař z mocné štaufské dynastie Fridrich I., kterého historie obdařila pro jeho ve střední Evropě ne příliš obvyklou barvu vousů přízviskem Barbarossa, česky Rudovous. Jeho úhlavním „vnitřním“ nepřítelem byla města v severní Itálii, tvrdošíjně odmítající se podřídit císařské autoritě. Barbarossa se tedy krátce po svém nástupu na trůn začal ohlížet po eventuálních spojencích, kteří by podpořili jeho vojsko v tažení proti těmto zpupným městům. Barbarossův zrak padl mimo jiné na českého knížete Vladislava II., proslulého svou osobní odvahou. Kníže měl za sebou bohaté zkušenosti z doby, kdy krátce po jeho, pravda právně ne zcela čistém, nástupu na český trůn proti němu vypuklo povstání, a také z křížové výpravy do Svaté země. Přesně takový spojenec by se císaři velice hodil.

Ale co by mu mohl císař nabídnout za jeho podporu? Peníze si Barbarossa raději šetřil pro jiné účely a věnovat část pokořeného území knížeti v léno by mohlo do budoucna znamenat více komplikací než užitku. Nakonec však Barbarossa či někdo z jeho blízkých rádců dostal nápad: nabídnout knížeti výměnou za jeho pomoc královský titul.

Vladislav s návrhem souhlasil, čeští velmoži, od nichž se očekávalo, že budou tvořit základ českého vojska, byli nadšeni o poznání méně. Vladislav si ovšem dokázal poradit – prohlásil, že účastníkům tažení bude vyplácet žold z vlastních peněz. Taková vyhlídka zaujala především druhorozené syny ze šlechtických rodin, na něž dle dobového práva doma žádná velká kariéra nečekala. Nakonec se tedy Vladislavovi podařilo shromáždit vskutku úctyhodné vojsko, někdy se lze dočíst, že čítalo až 10 000 bojovníků, což se ale přeci jen zdá být poněkud nadsazené.

Barbarossa byl nadšen a Vladislavovi vydal listinu, která jej povyšovala na krále a nádavkem připojovala pod pravomoc nového krále také oblast Budyšínska. K tomuto slavnostnímu aktu došlo 11. ledna 1158 v Řezně, ještě před začátkem plánovaného tažení do Itálie. Nikdo z přítomných v tu chvíli netušil, že je svědkem vzniku ještě jedné tradice – Barbarossova listina později obdržela inventární číslo 1 v rámci českého korunního archivu.

Nutno říci, že Vladislav ani jeho bojovníci Barbarossova očekávání nezklamali. Kronikáři, a to nejen ti čeští, na mnoha místech zmiňují udatnost českých bojovníků a jejich knížete. Ačkoliv Barbarossa svého cíle ne zcela dosáhl a severoitalská města řadu svých privilegií obhájila, zopakoval pro svého udatného spojence akt slavnostní korunovace ještě jednou 8. září téhož roku přímo v Miláně.

Novinky

Křest Knihy o Budči 28. září 2028 v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči

18. 9. 2022
Obecně prospěšná společnost Sny české státnosti se významně podílela na vzniku nové publikace Kniha o Budči. Setkání s autory a slavnostní...
[[více]

Svatováclavské slavnosti na Budči

31. 10. 2021
Po roční pauze jsme si opět připomenuly státní svátek Dne české státnosti 28. září na Budči. Ředitelka společnosti Lucie Wittlichová se v ...
[[více]

Richard Kubla, umělec se srdcem vlastence

22. 6. 2021
Společnost Dny české státnosti podpořila vydání monografie věnované předními českému a evropskému opernímu pěvci meziválečného období Rich...
[[více]
více novinek RSS

Partneři

Středočeský kraj Státní fond kultury Universum ČRo Národní muzeum