Domů | Aktuální projekt | Svatováclavské slavnosti na Budči

Svatováclavské slavnosti na Budči

28. ZÁŘÍ 2017

Staroslavná Budeč patří mezi nejvýznamnější historické lokality v Čechách. Je spojována se životem sv. Ludmily a sv. Václava, kteří tvoří základní kameny české státnosti. Rotunda sv. Petra a Pavla je pak nejstarší stojící stavbou a jedinou, v níž sv. Václav skutečně pobýval. Není proto divu, že se Budeč stala místem, kde se od roku 1905, s přestávkami v dobách totality, pořádaly slavnosti spojené s oslavou české státnosti.

V letošním roce se organizace oslav ujala obecně prospěšná společnost Dny české státnosti. Vzhledem k tématu připravovaného projektu, jímž jsou čeští patroni a světci, byla tato lokalita vybrána jako místo, kde se dne 28. září uskuteční oslavy Dne české státnosti a prezentace knížek pro děti, které vydáváme v edici MŮJ STÁT.

PROGRAM
 
Budečské slavnosti jsou koncipovány pro širokou veřejnost se zaměřením na děti a mladou generaci rodičů. Důraz je kladen na aktivní přístup a edukační program. Děti nebudou pasivními konzumenty zábavy, ale stanou se aktéry programu. Vedle řemeslných dílen s předvedením středověkých řemesel budou připraveny ukázky z dobového vojenského ležení, kuchyně, ale i církevních obřadů. Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky, workshopy a dílničky, divadla, ale i hry a atrakce.

10:00             Zahájení
10:30             Grifflet, příběh o síle přátelství / Skupina historického šermu Thorax
11:30              Pohádka Červená Karkulka / Divadlo Pruhované panenky
13:00              Průvod sv. Václava
14:15              Odvaha vítězí! / Skupina historického šermu Thorax
15:00              Putování za českými patrony a světci / Představení knihy
16:00              Koncert historické hudby ZANYKA
16:30             Výcvik a boj ozbrojené družiny pána z Vartenberka / Skupina historického šermu Thorax  

Vyvrcholením celého dne bude Průvod sv. Václava a sv. Ludmily, který pod vedením svých pedagogů nacvičují za doprovodu středověkých hudebních nástrojů žáci Základní školy Pod Budčí.

POHLEDNICE

Obec Zákolany patří mezi první malé obce, které se zapojili do projektu Pošta partner. Ve spolupráci s Českou poštou budou vydány tematické pohlednice, které bude možné „odeslat“ přímo z budečské slavnosti.

PŘÍNOS PROJEKTU

Znalost vlastní historie patří nepochybně k základním předpokladům sebevědomé občanské společnosti. Zvlášť v současném nepřehledném a komplikovaném světě je pro mladou generaci velice obtížné nalézat smysl existence vlastní země, potažmo i smysl vlastního bytí. Zpochybňování hodnot a vzorů jim komplikuje orientaci a často se tak stávají obětmi ideologií a nacionálních agitací.

Prostřednictvím projektu chceme, aby se děti, ale i jejich rodiče a návštěvníci slavnostní na Budči seznámili nejen s patrony a světci naší země, ale také s hodnotami, které reprezentují a na nichž je založena moderní česká státnost. A přivést je k zamyšlení se nad odpovědností každého z nás za své činy, za své okolí a za svůj stát.

Novinky

Výroční zpráva za rok 2017

3. 4. 2018
Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Dny České státnosti za rok 2017 si můžete přečíst zde.
[[více]

Zveme vás na Svatováclavské slavnosti na Budeč

18. 9. 2017
Zveme Vás na tradiční oslavu Dne české státnosti a českého patrona sv. Václava na hradišti Budeč s řemeslnými dílnami, divadly, šermíři a ...
[[více]

Záštitu letošnímu projektu udělila i hejtmanka Středočeského kraje

24. 8. 2017
Našemu letošnímu projektu „Putování za českými patrony a světci“ udělila záštitu hejtmanka Štředočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jerm...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group