Domů | Aktuální projekt | Putování za národními patrony a světci

Putování za národními patrony a světci

 Nad projektem převzal záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP

Záměrem projektu je jednoduchou a především zábavnou formou seznámit děti ve věku 6 – 15 let s nejvýznamnějšími patrony a světci naší země. S ohledem na rozsah a na cílovou skupinu budou v knize představeni:

-          Svatá Ludmila
-          Svatý Václav
-          Svatý Prokop
-          Svatý Vojtěch
-          Svatá Anežka Česká

Uvedený výběr představuje základní osnovu, v jejímž rámci budou zmíněni i další světci a související historické postavy. Obsah bude vtipný a zajímavý, ale bez ironie a umělého “shazování” tématu. Základní linii bude tvořit příběh chlapce a děvčete doprovázených lvem. Ten je provede českými dějinami a dětem srozumitelnou formou představí životní osudy světců, morální hodnoty, které představují a historický kontext doby, v níž působili. Popularizačním způsobem bude též zahrnut „druhý život“ světců a jejich kulturně historický přínos pro Česko i evropskou civilizaci. Někteří z našich zemských patronů totiž významně propojují český stát s okolními i vzdálenými zeměmi, v nichž jsou rovněž uctíváni.

V souvislosti s danou tematikou budou dětem vysvětlovány  termíny, s nimiž se sice v běžném životě setkávají, přesto však nerozumí jejich významu (církev, křesťanství, papež, biskup, svatořečení, relikviář, atribut, mučedník, kult atd.).

Novinky

Zveme vás na Svatováclavské slavnosti na Budeč

18. 9. 2017
Zveme Vás na tradiční oslavu Dne české státnosti a českého patrona sv. Václava na hradišti Budeč s řemeslnými dílnami, divadly, šermíři a ...
[[více]

Záštitu letošnímu projektu udělila i hejtmanka Středočeského kraje

24. 8. 2017
Našemu letošnímu projektu „Putování za českými patrony a světci“ udělila záštitu hejtmanka Štředočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jerm...
[[více]

I letos našemu projektu udělil záštitu kardinál Duka

3. 8. 2017
Jako každý rok, i letos přijal nad projektem naší obecně prospěšné společnosti záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP. Velice si ceníme je...
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group