Domů | Aktuální projekt | Putování za národními patrony a světci

Putování za národními patrony a světci

 Nad projektem převzal záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP

Záměrem projektu je jednoduchou a především zábavnou formou seznámit děti ve věku 6 – 15 let s nejvýznamnějšími patrony a světci naší země. S ohledem na rozsah a na cílovou skupinu budou v knize představeni:

-          Svatá Ludmila
-          Svatý Václav
-          Svatý Prokop
-          Svatý Vojtěch
-          Svatá Anežka Česká

Uvedený výběr představuje základní osnovu, v jejímž rámci budou zmíněni i další světci a související historické postavy. Obsah bude vtipný a zajímavý, ale bez ironie a umělého “shazování” tématu. Základní linii bude tvořit příběh chlapce a děvčete doprovázených lvem. Ten je provede českými dějinami a dětem srozumitelnou formou představí životní osudy světců, morální hodnoty, které představují a historický kontext doby, v níž působili. Popularizačním způsobem bude též zahrnut „druhý život“ světců a jejich kulturně historický přínos pro Česko i evropskou civilizaci. Někteří z našich zemských patronů totiž významně propojují český stát s okolními i vzdálenými zeměmi, v nichž jsou rovněž uctíváni.

V souvislosti s danou tematikou budou dětem vysvětlovány  termíny, s nimiž se sice v běžném životě setkávají, přesto však nerozumí jejich významu (církev, křesťanství, papež, biskup, svatořečení, relikviář, atribut, mučedník, kult atd.).

Novinky

I letos našemu projektu udělil záštitu kardinál Duka

3. 8. 2017
Jako každý rok, i letos přijal nad projektem naší obecně prospěšné společnosti záštitu Mons. kardinál Dominik Duka OP. Velice si ceníme je...
[[více]

V roce 2017 budeme putovat za českými patrony

1. 8. 2017
V letošním roce jsme se rozhodli představit dětem téma českých světců a patronů.
[[více]

Výroční zpráva za rok 2016

20. 3. 2017
Výroční zprávu o činnosti o.p.s. Dny České státnosti za rok 2014 si můžete přečíst zde.
[[více]
více novinek RSS

Hlavní partner

Česká pošta

Partneři

Státní fond kultury Universum ČRo SP spol. s r.o. Národní muzeum Accon Group